דף הבית >> חינוך ביתי, חופשי, פרטי | מילון מונחים
 
Googleמילון המונחים
הראשון בישראל
חינוך ביתי.

 
 
   
חינוך
ביתי
 
הינו חינוך המתנהל במשפחה, תא היסוד העל- חוקתי המרכיב כל חברה. האפיון המרכזי של חינוך ביתי הינו קבלת האחריות על חינוך הילדים, השכלתם, בריאותם וחייהם על כל האספקטים, ללא צורך מלאכותי, להעביר את האחריות לכתפי צד ג'.
 
אחריות המאפיין המרכזי בחינוך ביתי, הורים אינם  מעבירים את האחריות הכוללת לחינוך הילד לצד ג'.  
איפיון:
חינוך ביתי אינו דת, אינו כת  ואף אינו אידיאולוגיה, הוא נמצא כיום בלב המיינסטרים, אין לו אפיון קהילתי, או אנושי מיוחד, אין לו אפיון מעמדי, או התיישבותי: אנשים בכפר, במושב, בקיבוץ בעיר ובכרך בוחרים בחינוך ביתי, הוא אינו נחלת עשירים בלבד ואף אינו נחלת עניים בלבד, חינוך ביתי אינו סותר השכלה,ידע, מידע, כסף ומקצוע מכובד, אלא טוען שניתן להשיג את כל אלה טוב יותר, מחוץ למוסד. חינוך ביתי אינו שולל למידה באמצעות מורים לחיים, חינוך ביתי חובק ילדים והורים בכל רמות ההשכלה, ומיועד לכל אדם אשר רוצה ומסוגל לקחת אחריות לטובת ילדיו.
 
אמנה
אמנה משפחתית פרטית ואישית  אתר א-ב בחינוך ביתי דוגל בחתימה מודעת על מעין חוזה לקבלת האחריות, על חינוך הילדים, משימה הדורשת מודעות, תשומת לב ואיכפתיות.
 
אסכולות אסכולות בחינוך ביתי. המונח חינוך ביתי, הינו  "שם משפחה" המתאר מאקרו את כל אסכולות חינוך ביתי, חינוך אשר אינו מתנהל באמצעות מוסד חיצוני, ומהותו: חינוך המתבצע ע"י הורים אשר אינם מעבירים את האחריות לחינוך הילדים שלהם לצד ג', מוסד ציבורי או פרטי. בנוסף לכל ההגדרות שיש באתר ולשיטות הלמידה המאפיינות את האסכולות השונות, ניתן לאבחן ולהגדיר את החינוך הביתי באמצעות הפרמטר המרכזי: היקף האחריות.
 
אתיקה אתיקה מקצועית להורים בחינוך ביתי   
בחירה  
 ג'ון הולט  הוגה דיעות, חוקר וסופר, האיש אשר מזהה לאחר פס"ד יודר את החינוך הביתי כחלופת אמת לשיטת בתי הספר אשר פשטה את הרגל.  
 כישורי חיים lifeschooling   מה בעצם נדרש מאדם לדעת, כדי לחיות, לחיות טוב.  
כשירות מבחינה חוקית, כל הורה אשר הינו כשיר מבחינת חוק הכשרות והאפוטרופוסות, כשיר לבחור בחינוך ביתי. במקביל ובנוסף להביט החוקי  מדריך א-ב בחינוך ביתי, ממליץ להורים, לחתום על אמנה משפחתית פרטית ואישית, ועל  ואתיקה מקצועית להורים בחינוך ביתי.  
     
לימוד חינוך ביתי מאופיין בגישה מיוחדת של למידה מתמדת, ופיתוח אינטלגנציות מרובות, ולכן התחלת הלימוד וסוף הלימוד בחינוך הביתי, חופפים את ימי חייו של האנוש מרגע לידתו ועד לכתו, מתוך הנעה פנימית. ילד בחינוך הביתי, אינו נזקק לקביים חיצוניות של מוסד כדי ללמוד, מה שמייתר לחלוטין: בחינות, תעודות, ציונים, הפרדה מלאכותית בין "שעורי בית" ללימוד בכיתה, ויצירת סימולציות מורכבות למצבים שהחיים מביאים, בחינוך ביתי יש אינ-ספור מורים המלווים את הילד, אין המדובר רק באנשי הוראה, אלא בעיקר בבעלי מומחיות בעלי כישורי שכל, רגש וחיים.  
     
למידה  
חינוך 
ביתי
 

homschooling
Homeschooling (also called home education and sometimes spelled home schooling) is the education of children at home and in the community, in contrast to education in an institution such as a public or parochial school. In the United States, homeschooling is the focus of a substantial minority movement among parents who wish to provide their children with a custom or more complete education which they feel is unattainable in most public or even private schools
.

 
  הום-סקולינג.  
  הומסקולינג  
  הום-סקול  
  למידה ביתית  
חינוך חופשי  unschooling   חינוך חופשי ויקיפדיה    קוטלר מראיינת משפחה ישראלית בחינוך חופשי  
  אנ-סקולינג  
  אינ-שיעור  
  אין שיעור  
חינוך
לחיים
lifeschooling פיתוח כישורי חיים מגיל אפס ועד גיל 100  
  חינוך הורי  
  חינוך קהילתי  
  חינוך משפחתי  
     
 
מדרגי קבלת האחריות הם הקובעים את אופי החינוך הביתי
 
   למידה מהבית - school at home  חינוך ביתי בדרגה הכי בסיסית.  
 
חינוך ביתי 
למידה ביתית
חינוך מהבית
למידה מרחוק
 
 
ההורה        הילד            המקום      התוכן      הזמן         העיתוי                  
חלקית חלקית מלאה לא קיימת חלקית לא קיימת
 
   הורה המבצע למידה מהבית, חינוך מהבית או למידה מרחוק, school at home מוותר על אספקטים מרכזים של המוסד: המסגרת, הצורך לכבול את הילד לתבנית, למסגרת, הנמצאת בין ארבעת הכתלים של הכיתה והמוסד, לוח הזמנים המדוייק. ההמצאות במקום אחר ובמסגרת. הורה בלמידה מהבית, מקבל את רוח המוסד ואת התוכניות הפדגוגיות של המוסד, אך הוא מעדיף לטפח את הילד שלו בבית, בקירבה ואהבה משפחתית, ביחס לימוד של 1:1 ולא כתלמיד אחד מתוך ארבעים ילדים, הלימוד אינו חייב להתחיל בשעת אפס ולהסתיים בשעה מסויימת, ומאחר ומדובר ביחס 1:1 הזמן הנדרש ללימוד החומר של המוסד מתקצר להפליא, ומותר לילד ולמשפחה שעות רבות של חיים טובים. בשיטה זו יש עמידה קפדנית בתוכנית לימודים, במסגרת הזמנים הכוללת של בני גילו של הילד, הוא נבחן עם בני גילו, מקבל תעודות, ככה התחיל החינוך הביתי בארה"ב בעיקר מטעמי דת גזע וצבע.  
   בישראל אין כמעט הורים בחינוך ביתי אשר דוגלים בשיטת למידה מהבית, היא מתאימה להורים אשר מקבלים את הסמכות של המוסד, אך סולדים מאספקטים מסויימים שלו כגון אלימות, פרסונל, רוח בית הספר, שיקולי דת כגון צניעות לבוש, שפה, אלימות, מתחים, הורים אשר נמצאים בנסיעות רבות, ילדים המתגוררים בישובים אשר אין בהם מוסדות פרטים או בתי ספר פתוחים. הורים אשר הילד שלהם אינו אוהב את בית הספר וכיוצא בזאת. הורים שרוצים ללכת בלי ולהרגיש עם, למידה זאת מאפיינת גם את הילדים החולים אשר המחוקק נתן את דעתו חוק חינוך חינם לילדים חולים. והורה למשרד החינוך לאפשר להם לבצע למידה מרחוק.
 
  חינוך ביתי
שעטנז ישראלי ייחודי בעולם כהמצאה מרתקת ובלתי מכוונת של משרד החינוך.
 
 
חינוך ביתי 
למידה ביתית
חינוך מהבית
למידה מרחוק
שעטנז 
אנ-סקולינג
unschooling
אינ-שיעור 
אין שיעור חינוך חופשי
 
   
ההורה        הילד       המקום   התוכן     הזמן        על עיתוי  משך הלמוד  
מלאכותית   חלקית     מלאה    חלקית     חלקית      חלקית     חלקית          
 
   עליית מדרגה לעומת החינוך מהבית, במובן של אי העברת הסמכות של ההורה גם לתוכניות הפדגוגיות של המוסד.ההורה הוא אשר קובע לכאורה תוכנית לימוד כדת וכדין כראות עיניו, ההורה אמור רק  ל"דווח" למוסד מה מידת ההתקדמות של הילד בתוכנית המוגדרת שלו, ואמור לכאורה להראות "תוצר לימוד" למפקחת ממשרד החינוך. מאחר וסעיף 2 בחוק הפיקוח אינו מתיר בדין פקוח על מקום לימוד שיש בו מתחת ל 10 ילדים, יוצא שמשרד החינוך מבצע התניה באמצעות חוזר על חוק מפורש. כמעט ואין היום הורים במדינת ישראל בחינוך ביתי, אשר כותבים תוכניות לימוד פדגוגיות לילדים שלהם, ומחכים למפקחת שתבוא לבדוק את הביצוע, מעט ההורים אשר רצו להיות "בסדר" עם פקידי המשרד בועדות חינוך ביתי הפועלות שלא ע"פ דין ובניגוד מפורש לחוק הפיקוח, רושמים מלל מוסכם כדי לקבל אוקסימרון: מסמך המעיד שהורה בחינוך ביתי פטור מפקוח המשרד.  
   אנ-סקולינג unschooling קלאסי  
 
אנ-סקולינג
unschooling
אינ-שיעור 
אין שיעור חינוך חופשי
 
   
 ההורה    הילד       המקום   התוכן     הזמן       העיתוי    משך הלמוד       
מלאה      צומחת   מלאה     מלאה     מלאה     מלאה     מלאה                 
 
  הורים אשר אינם מעבירים את האחריות לחינוך הילד שלהם לצד ג'. מוסד ציבורי או פרטי בשום מובן, קרי ההורה אינו מעוניין להניח את הילד שלו במוסד, הוא אינו מקבל את התוכניות הפדגוגיות של המוסד, הוא אינו כותב תוכניות עבור הילד שלו, החינוך מתבצע באמצעות העשרת הסביבה של הילד פיתוח הסקרנות אשר תוביל את הילד ללמוד מרצונו החופשי, זהו אנ-סקולינג קלאסי במתכונת ג'ון הולט.  
   אנ-סקולינג unschooling קיצוני  
 
אנ-סקולינג
unschooling
אינ-שיעור 
אין שיעור חינוך חופשי
 
   
 ההורה      הילד       המקום   התוכן     הזמן     העיתוי    משך הלמוד    
ברקע        מלאה     הילד      הילד       הילד      הילד      הילד               
 
   הורים אשר אינם מעבירים את האחריות לחינוך הילד שלהם לצד ג'. מוסד ציבורי או פרטי בשום מובן, אבל גם מצהירים בלי כחל וסרק שהם אינם מלמדים כלום את הילד, ומעבירים את כל האחריות על הידע שלו לכתפי הילד,  תוך הצהרה מפורשת, שאין התערבות הורית גם אם בגיל 10 הילד לא ידע לקורא ולכתוב, אנ-סקולינג קיצוני זה נדיר מאד במקומותינו, אולם אנשים המבצעים אותו יוצרים סטיגמה חריפה שזו בעצם מהות החינוך הביתי, אתר א-ב בחינוך ביתי קורא לשיטה זו "שיטת הסמוך" "ויהיה בסדר". לפעמים זה באמת מצליח, אבל מדובר על שיטה קיצונית אשר נמצאת בשוליים  
   חינוך לחיים  ab-lifeschooling  
 
חינוך לחיים    lifeschooling חינוך הורי        חינוך קהילתי
 
 
 ההורה    הילד       המקום   התוכן     הזמן       העיתוי    משך הלמוד       
מלאה      צומחת   מלאה     מלאה     מלאה     מלאה     מלאה                 
 
  חינוך לחיים אינו נוקט עמדות קיצוניות ומאזן במדיתיות ראויה,את רף האחריות של ההורה הילד והסביבה. ההורה דואג להעשרת הסביבה של הילד, מעודד את סקרנותו ,אשר היא הטריגר המובילה אותו ללמוד ולדעת, הורה מלמד את הילד, את הדרכים לקלוט לעבד ולשדר מידע וידע ,אך לא בדרך הכפייתית של המוסד, ההורה ער לרמה הנדרשת לפיתוח בוגר עצמאי, משכיל ובעל יכולת להשתלב בלימודים גבוהים, בעבודה ובחברה כאדם סביר מהישוב, הוא מכוון מאקרו,בעדינות רבה את הילד, להשיג את התכליות האלה באורח המתשלב בהוויה היום-יומית, העשרתו של הילד מתבצעת ביחס 1:1, הלמידה מתבצעת מתוך החיים , הצמחת האחריות של הילד על הלימוד והחיים  שלו מתבצעת בדרך הדרגתית, הילד נחשף למידע וידע מכל השכבות ובכל הרמות, תוך הכוונה מפורשת ליצירת איטלגנציה רב תחומית, ההורה מעניק בפועל לילד את הכלים ללמוד בעצמו כל נושא שבעולם, ופועל כך תוך דגש מובהק על שמחת חיים, יצירה, הכרת העולם הסובב, התרבות האנושית, רכישת השכלה גבוהה,  העמקת ידע כללי ומומחיות המונח un  הינו מילת שלילה מיותרת. החינוך לחיים אינו נגד גורם כל-שהוא, הוא בעד החיים. ולכן הוא מכונה lifeschooling  
מיקס mix ערבב ושלב   
 
 ההורה   הילד       המקום  התוכן    הזמן        העיתוי     משך הלמוד  
mix        mix        mix        mix         mix         mix         mix             
* כמובן שלא ניתן לשלב school at home עם אנ-סקולינג קיצוני...
 
 
כמה אופייני לנו הישראלים, לקחת את כל מה שרשום לעיל ולבצע מיקס. חומרי הגלם של החיים  נמצאים בכל מקום בעולם, ובכל זאת כל אחד מפיק לעצמו מאותם החומרים הבסיסים את הסיפור של החיים שלו,  בחינוך ביתי אין שתי משפחות זהות, בהעדר התערבות גורם זר ומנוכר, העומד בין ההורה לילד ומכתיב דרכי לימוד ותבניות חיים, הרי אין שום בעיה לחוג 360 מעלות, באם שיטה מסוימת אינה עובדת, ולנסות שיטות אחרות, גם הורה אשר מביע דעות קיצוניות כגון:"אני לא אלמד את הילד שלי" "הוא אחראי על עצמו" הרי בעצם קיומו, הוא מלמד את הילד בדרך של התבוננות וחיקוי, יצור תבוני אינו יכול שלא ללמוד.
 
  אתר א-ב בחינוך ביתי סולל את הדרך הפתוחה ומוארת לכל הורה להיות אחראי על הילד שלו, וכל זאת בקלילות בלי צורך ברפורמות, ועדות חקירה , ישיבות סוערות, שיעורי בית,אלימות, מתח, וסדר יום לחוץ, ולכן טבעי ונכון לכל הורה ,לקחת את הטוב ביותר מכל השיטות ,תוך יכולת לשמור על איזון שזו מילת מפתח: הנסיון לשלול את המוסד החינוכי מכל וכל שגוי שהרי, כפי שניתן לראות באתר שלנו, יש הפניות רבות למאגרי מידע מדהימים של משרד החינוך וזרועותיו, ויש הורים אשר הבחירה בחינוך ביתי תשתלב להם בדרך טובה יותר באמצעות, קבלת עזרה סיוע ותמיכה של המוסד החינוכי. המשמעת העצמית הנדרשת לפיתוח יכולת למידה אוטודידקטית מלמידה מהבית, היופי והעצמה של החינוך לחיים, כוללת גם השכלה פיננסית, ניהולית, פיתוח מנהיגות וידע רחב, האפשרות להצמיח ולפתח עצמאות ואחריות אישית ע"י אנ-סקולינג קלאסי או קיצוני. את כל אלה ועוד, לערבב היטב, לאזן, לתבל בהרבה אהבה וליצור חיים טובים בדיוק כמו שישראל היא צומת דרכים ומיקס של תרבויות, שפות, דתות ולאומים.  
 

בשולים נמצא התפתחויות נוספות: שאנו מכנים אותם בחיבה להיות בלי להרגיש עם:

להיות ליד מוסד חינוכי

הורים אשר מחד מבצעים חינוןך ביתי, מנגד, נשענים מאד על המוסד הציבורי, מגיעים לקחת מהמוסד הציבורי בפינצטה את מה שנראה להם חיובי, כולל למרבה ההפתעה ביצוע "בחינה" אצל המורה מהכיתה המקבילה לגיל הילד קרי לא ממש school at home אבל גם לא חינוך ביתי.

 
ללמוד
בחוץ
הפעלה אינטנסיבית ומודעת של הילדים, באמצעות מפגשים נודדים, עם "נושאי מפגש" פרוייקטים ולימוד, קרי, מעין התהוות של מוסד חינוכי נודד בדרכים שלהערכתנו הולך לכיוון של בתי חינוך או חינוך פרטי.  

גן הורים

בגיל הרך, ניתן לפגוש גם את גן ההורים, קרי הורים מלמדים את הילדים שלהם יחד עם ילדי אחרים בבניין מוגדר, הרציונאל העומד בבסיס דוגמאת הביניים, החלפת הגננת או המטפלת המקצועית בהורה, אשר אין לו רקע בהורה והוא אינו מקבל תכתיבים מגוף ממוסד, ובדרך כלל מדובר על מספר קטן של ילדים [מתחת ל 10 ילדים], מעין טרום התהוות בית חינוך.  
מדריך איך מתחילים חינוך ביתי מדריך א-ב ב חינוך ביתי  מוביל את ההורה והמשפחה צעד אחר צעד איך להתחיל חינוך ביתי
 
נהלים חינוך ביתי משרד החינוך נוהל חינוך ביתי משרד החינוך משנת 2002    נוהל חינוך ביתי משרד החינוך משנת 2006
קצינת ביקור סדיר קב"ס

בובת מלאךקצין + ביקור סדיר, טרמינולגיה צבאית, משטרתית נוקשה, לתפקיד שאינו סטטוטרי, אשר משרד החינוך הפך בנוהל 2002 בחינוך ביתי, לזרוע כוחנית מכוערת של המשרד ולמעין "שוטר נוכחות" שלו, אולם במקור, תפקיד קצינת ביקור סדיר נועד להיות בכלל תפקיד נפלא ,המשמש גשר על פני מים סוערים, כדי לאפשר לילד להיות מיוצג ע"י מבוגר נוסף, תומך, מחזק  מול כוחות חזקים ממנו, בין אם אלה הורים המתעללים ו/או מזניחים אותו, ו/או מורים ומנהלי בית ספר כוחניים המכופפים את הילד ו/או מעדיפים לבצע הנשרה פאסיבית או אקטיבית שלו, כדי ליצור מצג של בית ספר מוצלח ו/או ילד החשוף לבריונות תלמידים
תפקוד: קציני ביקור או בשמם המקוצר קב"ס - קבס"ים  יכולים לבחור להיות מלאכים נפלאים השומרים על טובת הילדים, או מלאכי חבלה פרוצדורלים, שכל עניינם סימון וי כדי לצוף ולשרוד בעצמם את המערכת
א-ב ב חינוך ביתי סבור שעם התרחבות מעגלי חינוך ביתי, התפקיד בעל השם המעלה אסוציאציות קשות ומראות שאנו משתדלים לשכוח, עם המונח סדיר/רגולטורי, בעבור תפקיד המיועד לקטינים, ישתנה למונח רך כגון איש קשר אשת - קשר. לגופו של עניין, קרא כאן  למה ביקור סדיר וחינוך ביתי הם דבר והיפוכו. ומה אמרה הד"ר זיילר אילנה בחודש מאי שנת 2006 האחראית על ניסוח נהלי 2002 ו 2006 ל"ידיעות אחרונות" 11.5.06 אסף.ז: "השינוי העיקרי הוא, שאנחנו (משרד החינוך, א-ב) באים לקראת הורים שקיבלו החלטה אמיצה וקשה, לקחת את משימת החינוך לידיהם, בנוסף לביטול המיצ"ב,(הבחינות, א-ב)  החלטנו לא לשלוח אליהם קציני ביקור סדיר מאחר שאינם עוברים על החוק".

 
תשובות 
חינוך ביתי

חינוך ביתי  כישורי חיים lifeschooling תשובות לשאלות                    חינוך ביתי ליסטה

 
הפתיח של חוק הכשרות והאפוטרופוסות:
"כל אדם כשיר לזכויות וחובות מרגע היוולדו ועד ליום מותו".
 
   

המשך יבוא.