דף הבית >> דע זכויותך בחינוך
 
Google


דע את זכויותך בחינוך  אתר א-ב בחינוך ביתימדריך א-ב בחינוך ביתי
כדאי להכיר את מערכת החינוך בישראל, למען האמת, כדאי מאד, להכיר את משרד החינוך בישראל, בעיקר כדי להבין טוב יותר, את הרציונאלים העומדים מאחרי אסכולת חינוך ביתי כישורי חיים lifeschooling שכן הזכות הראשית והמרכזית של כל ילד והוריו, היא הזכות לחיות וללמוד בחופשיות, ללא צורך לכפות על הילד, שהייה בפועל של  18 שנות חיים בין כותלי מוסד חינוכי.  זכות מרכזית נוספת, היא חובת השקיפות, על משרד החינוך, כמונופול בתחום החינוך, אשר אינו מבוקר בבקרת מונופלים, ליידע כל הורה בישראל, שההורה אינו מחוייב להביא את הילד שלו למוסד ציבורי, ויכול לבחור חינוך ביתי, בית חינוך או מוסד פרטי  אשר מתוקצב  בשיעור 100% ע"י מדינת ישראל, עבור הילד שלו כזכות בחירה.          איזה יופי שבאת הביתה.
 

דע את זכויותך בחינוך

דע את זכויותך בחינוך בישראל 

דע זכויותך בחינוך בישראל 

זכויות התלמיד
גב' טובה בן ארי
הממונה על יישום חוק זכויות התלמיד

מילון מונחים: לפי א-ב
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ 
ל מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

למורים מותר להעניש ילדים, כאשר העונש החמור ביותר לתלמיד זה ללכת הביתה.

הענשה באמצעות השפלה או מכות פיסיות, אסורה ע"פ חוק העונשין "תקיפת קטין בידי אחראי" ומהווה עבירה שיש עימה קלון המחייבת פיטורים  [כבוד השופטת ביינש 2000] יתר על כן, גם תקיפת קטין נפשית ע"י העלבתו או פגיעה שאינה חבלה חמורה, אסורה ומחייבת  דיווח. ראה חוזר מנכ"ל תקיפת קטין בידי אחראי
 
אלימות במערכת החינוך
פרופסור בננבישתי
 אלימות במוסדות חינוך
תלמידים | הורים | מורים
 

מוסדות החינוך

מספר תלמידים

ממלכתי

584,926

ממלכתי דתי

173,270

חינוך עצמאי, מעיין ומוכר אחר

254,383

תלמודי תורה

40,622

סה"כ

1,053,201

האם יש לך זכות בחירה?
המשרד אינו פועל בגילוי נאות, ומצמצם להורה הרושם את ילדו למוסד ע"י עירפול: הקרטריון הראשי לבחירה בחינוך מתחיל בכך שהמשרד תובע ממך כהורה לקבל החלטה ולהצהיר כשהילד בן 5 או 6 האם אתה דתי או חילוני.הקרטריון השני הוא באיזו רחוב אתה גר, האם אתה במוסד מוכר לא רישמי מונח משפטי המסתיר את החינוך הפרטי בישראל.
 מדריך
א-ב בחינוך ביתי בישראל
חזון א-ב בחינוך
לפי חזון א-ב בחינוך ביתי, משרד החינוך יטפל בתוך 5 שנים, רק בילדים אשר ההורים שלהם לא יהיו מסוגלים לקחת אחריות על חינוך הילדים שלהם.

חינוך דע :

החוקים

התקנות

והאמנות

הסתדרות המורים בישראל
ארגון המורים

 
משרד החינוך הינו  מונופול בתחום החינוך, הוא נוסד בספטמבר  1949
 
המעברה שימשה כקטליזטור לחקיקת חוק לימוד חובה והקמת משרד החינוך
 
על מבנה מערכת החינוך מערכת החינוך בהיבטי משפט מאת מר  דן גבתון אוטונומיה, אנומיה אינטגרציה ואנרכיה.
 

זכויות המורה בישראל  

 

רשימת א-ב זכויות המורים
חידוש אמנת המחנכים
רפורמה בהכשרת המורים בישראל
אתר כח אדם בהוראה
תקנון עובדי הוראה
 הפורום הגדול למורים ולגננות : דע/י את זכויותך
המורה בין הפטיש לסדן
 המורים מתלוננים על שכר נמוך. על היותם שק חבטות של המנגנון ההורים והתלמידים. אולם בחינה בעינים כלכליות, מלמדת שמדובר מגמתי ומטעה, ביחס להשקעה הנדרשת להכשרת מורה, לשעות העבודה- ליום עבודה, לסה"כ ימי עבודה בשנה,ותוך שיקלול הטבות סוציאליות, יוצא שלמורים בישראל יש שכר גבוה מאד מעל לממוצע במשק. טענתם שהכסף נועד לכאורה לצורך "הכנת שיעור" ו/או "השתלמות", היתה נכונה לעבר.
כיום, בכל מקצוע סביר יש צורך בהכנה, וגם לספר יש השתלמות בארץ ובעולם, רופא, רואה חשבון יועץ מס, מהנדס, עו"ד, שופט משקיעים בהכשרה למקצוע הרבה יותר וכך גם בהכנת הרקע, בידע, בשמירה על הקיים.
מח ימני - מח שמאלי  גשרים
מה זה מח ימני מח שמאלי

זכויות ההורים "לפי הספר"
לחנך ילדיהם במוסד ממלכתי, ממלכתי-דתי, עצמאי * לבקש העברה למוסד אחר, לערער כשהבקשה נדחית; * לקבל אבחון עבור תלמיד לרישום למוסד חינוכי; *לקבל מידע הנוגע לתלמיד, וזכויותיו, על קיום פגישות עם פסיכולוג המוסד רק מידע רגיש וחמור מאד: עבירה על החוק, קיום יחסי מין של קטין והיריון, עבירות משמעת חמורות, בעיות בתפקוד לימודי או חברתי וענייני בריאות * הזכות לחסיון מידע הנוגע לתלמיד;  להיפגש עם מורים;* להשמיע טיעונים ולערער בעת הרחקת תלמיד;* להשתתף בהליך ההפניה של ילדם לחינוך מיוחד, לקבל מידע על ההליך, לערער על ההליך, ולאחר שנה להביא את עניין ילדם לדיון חוזר. הורה לא יקבל דו"ח על פציעה של הילד בבית הספר, על הענשתו.
הנציגות ציבורית :
"ארגון ההורים הארצי".
מעורבות הורים
בבתי הספר / רחל וינקלר
ד"ר מינה צמח במכון דחף 
מה חושבים הישראלים על מערכת החינוך:

הסקר נערך לבקשת עיתון קול הנגב בסוף אוגוסט 2006 לקראת תשס"ו בעקבותיו קורא פרופסור נתן מאונברסיטת בן גוריון עמית חוקר במכון ון ליר להקמת ועדת חקירה ממלכתית.

66%  אינם מרוצים או מיואשים.
67% מעדיפים בית ספר פרטי
78% טוענים שיש אלימות במערכת
75% טוענים שמידת החינוך מועטה
57% טוענים שרמת המורים נמוכה
71% טוענים שאין הכנה להיי-טק

אין לנו בחוק או בחוקה זכות לחינוך הזכות לחינוך מוכרת רק מכח הכרזה של כבוד השופטת דורנר אשפית זכויות אדם בישראל. ראה חוק

בחוק יש ניסוח למעין חוזה: בשנת 2000 נכנס לחוק החינוך הממלכתי החזון, הדלקלרציה, "החוזה" בין ההורים למדינה במובן של מהן בעצם מטרות החינוך במוסדות הממלכתים (ממלכתי וממלכתי דתי). .

מה זה כישורי חיים?
 

חוק חינוך ממלכתי תוקן בשנת 2000 ולראשונה נקבע:

מה מחוויבת המערכת ללמד?

הסעיפים מנוסחים בחוק אך בדרך כללית ומעורפלת להפליא:

מהי חובת הילד?
עליו אין חובה ללמוד ואין חובה להיות
במוסד, חוסר הרצון של הילד להיות
במערכת פוטר את ההורה מלהביא
אותו למוסד.

חובת המדינה
על המדינה חלה החובה לספק חינוך חינם מכח חוק לימוד חובה 1949 ומכח אמנות בינלאומיות. לכאורה מגיל 3 בפועל מגיל 5 ללא זכות חינם להשכלה גבוהה איך המשרד מתרגם את החובה הזאת?
*

חובת ההורים
יש חובה עם סנקציה באיום על חרותם (חודשים מאסר) או קניינם (קנס) להביא את הילד פסית לשער מוסד מוכר או מוכר שאינו רישמי, אלא אם יוכח ההורה שניסה להביא את הילד למוסד אבל
הילד אינו מעונין להיות במוסד

תפקידי מערכת החינוך על פי חוק  

תפקידי מערכת החינוך על פי חוק  

תפקידי מערכת החינוך על פי חוק  
"לחנך אדם להיות אוהב אדם,
אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח נאמן למדינת ישראל"

"להנחיל את תודעת זכר השואה והגבורה, ולחנך לכבדם;"
**

"לפתח את אישיות הילד והילדה, את יצירתיותם ואת כישרונותיהם"

"להנחיל עקרונות בהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית."
*

"לפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת."
*
 
שכבד את הוריו ואת משפחתו, את מורשתו, את זהותו התרבותית ואת לשונו.

לטפח מעורבות בחיי חברה ישראלית, נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות.

"להרחיב את אופקיהם התרבותים ולחשפם לאומנות"
"לפתח יחס של כבוד ואחריות לסביבה הטבעית וזיקה לארץ, לנופיה, לחי ולצומח;לבסס את ידיעותיהם של הילד והילדה בתחומי הדעת והמדע השונים"
לפתח מודעות וערנות לתמורות ולחידושים ביצירה האנושית לסוגיה ולדורותיה ובמיומנויות היסוד שיידרשו להם בחייהם כבני אדם בוגרים בחברה חופשית

ללמד את תורת ישראל, תולדות העם היהודי, מורשת ישראל ומסורת"
*
לפתח רצון לעזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל.
"והכל למיצוי יכולתם כבני אדם החיים חיים של איכות ושל משמעות."

"לעודד פעילות גופנית ותרבות פנאי; לחזק את כוח השיפוט והביקורת, לטפח סקרנות אינטלקטואלית, מחשבה עצמאית ויוזמה,

להכיר את השפה, התרבות, ההיסטוריה, המורשת והמסורת הייחודית של האוכלוסייה הערבית
 
*
*

וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים. ללמד את תולדות עם ישראל וארץ ישראל.
*

להעניק שוויון הזדמנויות לכל ילד וילדה, לאפשר להם להתפתח על פי דרכם וליצור אווירה המעוררת את השונה והתומכת בו;

ושל קבוצות אוכלוסייה אחרות במדינת ישראל, ולהכיר בזכויות השוות של כל אזרחי ישראל."
*
תוכנית הליבה
עיון בחוזר מנכ"ל  תשסו/3 (א) -תכנית יסוד (ליבה) לחינוך היסודי במדינת ישראל
כור היתוך, ביטוי פוגעני וחמור להפליא שהטביע דוד בן גוריון  "נהפוך אבק אדם לעם" ביטוי אשר אינו הולם ערכים דמוקרטים ואינו פולטקלי-קורקט.
 הבסיס החוקי של תוכנית הליבה הוא חוק חינוך ממלכתי ותקנות החינוך הממלכתי, שניהם מ-1953. אלה קבעו שתנאי להכרה של משרד החינוך במוסדות חינוך ולתקצובם הוא לימוד תוכנית הליבה (אז קראו לזה תוכנית יסוד) של מערכת החינוך, בהיקף של 75% מתוכנית הלימודים.
 תוכנית הליבה,כוללת את התכנים, המיומנויות והערכים שחברה חושבת שהיא חייבת להקנות לכל אזרח עתידי.
תוכנית הליבה שימוש ציני לכסף:
העילה להפקה הגרנדיוזית של תוכנית הליבה הינה צינית בדרך מעוררת חלחלה
בג"צ פריצקי משנת 1999
אשר תבע איזון תקציבי חינוך למגזר החרדי, מהווה קטליזטור ראשי בהחלטה פוליטית במשרד, להוציא "תוכנית ליבה" אשר מוסד שלא יקבל אותה, לא יהיה זכאי לתקציב מלא של חינוך חינם.
ההיסטוריה חוזרת:
תוכנית הליבה שיחזור כור היתוך
יו"ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך פרופ' יעקב כץ, ציין בדיון במכון ון ליר, שהחוק הזה לא יושם במשך 50 שנה, "מסיבות מוצדקות יותר או פחות".

 

תוכנית הליבה המרצע יצא מהשק
לאחר בג"צ יולי 2006 שבו נקבע מימון
מוסד מוכר לא רישמי בשיעור 90% "הערך הרב "של המהלך הציני בהפקה הגרנדיוזית של תוכנית הליבה מתפוגג, משרד החינוך מבטל את גולת הכותרת של תוכנית הליבה 100 המושגים.
 
בחודש יוני  2007 מעבירה הכנסת חוק השוואת תקציב בשיעור 100%.
 

דו"ח ביניים
ועדת החקירה הפרלמנטרית
לנושא הפערים החברתיים בישראל
 
 

 

מבנה מערכת החינוך בישראל

מבנה מערכת החינוך בישראל

 מבנה מערכת החינוך בישראל

חלוקה ראשונה - קטגוריית על
הינה על רקע סקטוריאלי,עדתי.
יהודי.
ערבי. 

בדואי.
דרוזי. 
צ'רקסי.

חלוקה מרכזית
מכח השטח וחוק לימוד חובה
החינוך הציבורי.
החינוך המעין פרטי.
החינוך הפרטי.

פטור ממשרד החינוך.
החינוך הביתי.

חלוקה בפועל בשטח
מכח סמכות והיקף הפיקוח.
החינוך הרישמי
החינוך העצמאי המוכר
החינוך המוכר שאינו רישמי
פטור
מעמד מיוחד לא ניתן לפיקוח.

החינוך המוכר מוסדות רישמים

החינוך המוכר שאינו רישמי

פטור וחינוך ביתי

זו מהות המונופול בתחום החינוך.

ממלכתי    |     ממלכתי דתי

כל המוסדות שבבעלות המדינה או הרשויות המקומיות, שהוכרזו כמוסדות רישמים נמצאים תחת קטגוריה זו.

תוכניות הלימוד בפיקוח מלא של המשרד, המורים הם עובדי מדינה.

מנתוח מחקרי הכנסת לשנת הלימודים תשס"ה עולה, ביסודי
573,637 תלמידים מהם
19.45% בחינוך פרטי
6.81%   פטורים
55.58%  ממלכתי
18.16%  ממלכתי דתי.
  

ציבורי פרטי פטור

תלמידים
422,976
ממלכתי

318,821
מ.דתי
104,155

תלמידים
111,579

תלמידים
39,082

מימון ציבורי
100%

מימון ציבורי
90%

מימון צ'
0%

 


 

זה השם המשפטי המכובס:
חינוך פרטי

חוק לימוד חובה 1949 מאפשר להורים לרשום את הילדים שלהם למוסדות חינוך שאינם שייכים לזרם הרישמי, אשר משרד החינוך הכיר בהם כמוסדות מוכרים לא רישמים. דוגמאות: רשת החינוך העצמאי השייכת לאגודת ישראל , מעיין החינוך התורני ש"ס, ביה"ס דמוקרטי בלב השרון, ביה"ס ראלי עברי בחיפה,ביה"ס אורים ברמת השרון. 

פיקוח כמס שפתים.
הלכה ולמעשה למשרד החינוך אין אחיזה בבתי הספר הפרטים הם קובעים לעצמם את תוכניות הלימוד, מגייסים בעצמם את המורים, גובים כספים מהורים
מקבלים ממשרד החינוך תקציב בגובה 90% באישרור של בג"צ, המפתח שהמשרד בנה למימון הינו תלוי שעות בתשס"ה מדובר על כ 62% מתקציב ילד במוסד ציבורי.

הכפיפות של המוסד הפרטי:  נמצא באגף חריג ומיוחד: "אגף החינוך המוכר שאינו רישמי במשרד החינוך". כסף: לחלק מהם כמו החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני, תקציב לפי שעות תקן לתלמיד. ראה החינוך הפרטי בישראל דיון חוקה בהסכמה.

פטור
*

39,000 ילדים חרדים בשנת תשס"ה פטורים לחלוטין ממשרד החינוך. לדוגמא תלמודי תורה לבנים בחינוך החרדי. ללא ועדות ללא פתקים ללא אישורים,
מדובר על הרשאה מיום חקיקת חוק לימוד חובה 1949 שהכירה בזכות הלגטימית של ההורים לקבוע את חינוך הילדים שלהם אין פיקוח של המשרד.

חינוך ביתי

המשרד מתייחס כיום לחינוך הביתי כאל פטור ממערכת החינוך, תחת חוזר מנכ"ל 2002 שניסוח חדש שלו הופק 2006. ביום שבו המשרד הדפיס את החוזר גם אם החוזר בלתי חוקי ונוגד את חוק הפיקוח וסותר זכויות מחוק אמנת זכויות אדם,
המשרד הכיר בחינוך הביתי דה פקטו. מאחר ויחסי הורים-ילדים זו שותפות אמת, אין למשרד דרך לאשר או לא לאשר חינוך ביתי ע"י נסיון לבצע סלקציה ע"י ועדות ו/או התערבות באוטונומיה של התא המשפחתי, כאשר הורה לוקח אחריות על חינוך הילד שלו.

איך יודעים שלמידה מתרחשת?
לא יודעים שהלמידה מתרחשת, מבחנים גילו: בני 15 מתקשים בהבנת הנקרא
התלמידים נבחנים על חומר שהוכח מדעית שנשאר ממנו משקע של 5-10% במקרה הטוב. שיטת המדידה: שעורי בית, מבחנים בכיתה בע"פ ובכתב, כשל חמור בבסיס עקב התעלמות מכישורי הרקע של הלמידה קיים ניגוד אינטרסים מובנה בין המורים למשרד שהוא המעסיק של המורים, המשרד תוקף את המורים כאילו שלא מדובר על הבסיס לקיומו.
ח"כ מלכיאור: "ישראל עמוק בעולם השלישי"  ח"כ אלקין: יש לבצע רפורמה יסודית במ' החינוך  "אי אפשר שכל שר חינוך ישנה את הרפורמה"
 
 
 

כמה זמן לומדים?

חוק לימוד חובה תוקן בשנת 1984 וקובע שהמדינה תעניק חינוך חובה חינם מגיל 3
אך עקב אילוצי תקציב לא נאכף לפני גיל 5 וביולי 2007עד יולי 2007
חוק לימוד חובה הסתיים בגיל 16 (ואמור היה להסתיים בגיל 15 ) ויה פטור בגיל זה מבית הספר קרי מי שהגיע לשם עשה זאת וולנטרית. אולם בחודש יולי2007 הועבר במחטף בכנסת נגד דעתה של שרת החינוך
 תיקון לחוק הקובע לימוד חובה עד גיל 18 קרי י"ב.

איך לומדים?
שיטת הוראה מבוססת על שיטה מממחצית המאה ה 19 הלימוד מתבצע במוסד, מורה בדר"כ אישה, "מגידת שיעור" מעבירה ידע אחיד, מקוטלג ומוכתב ע"י מרכז פדגוגי, בדרך מילולית, לכיתה אחידת גיל, שיש בה 30-40 ילדים.  ההוראה מתבצעת במשך תשעה חודשים המהווים רק חצי שנה נטו, לאורך 12 שנות לימוד. הלימוד בכיתה הינו בקצב אחיד.

מהם תוצרי הלימוד?

תעודות, ציוני מבחנים ועבודות כעבור 12 שנות לימוד במוסד,   44.9%  מילדי ישראל, זכאים בכלל לתעודת בגרות  מטרת התעודה:  משמשת שער לכניסה למוסדות השכלה גבוהה, אולם חלק ניכר מתעודות הבגרות חסר ערך בעולם האקדמי, ויש אמצעי כניסה אחרים לאקדמיה. את התעודה ניתן גם היום להוציא ע"י לימוד עצמי ו/או במכון פרטי. המשרד אינו מסייע לתלמידים בנושא מבחן פסיכומטרי,  כיום אלפי תלמידים נאלצים לשלם מכיסם ,למכונים פרטים  או למכינות קדם אקדמיות כדי להשלים בגרויות או לשפר את תעודת בגרות  חרף 12 שנות  הלימוד במערכת החינוך.
 
 
 
 
עלות המנגנון
עלות המנגנון של משרד החינוך, ללא שכר המורים, עולה למשלם המיסים הישראלי מעל למליארד וחצי שח , כדי לסבר את האוזן, עלות המורים הלב של שיטת ההוראה ע"פ שיטת המאה ה 19, זהה לסכום 1.6 מליארד שח, וגם להם יש מנגנון ענק הבולע מעל למליארד שח כמנגנון "הפדגוגי של המורים".
שכר יו"ר המורים450,000
שח. קרי פי 5 משכר מורה.
חלוקת תקציב המשרד אינה נעשית עם גילוי נאות לציבור, המשרד מחלק לרשויות חזקות תקציב גבוה פר ילד מאשר לרשויות החלשות וכך מנציח פערים שלא ניתן כבר לצמצם אותם. מגזרים שלמים מופלים לרעה, ומי שחזק יותר מקבל יותר. על המנגנון המונפח ראה כתבת סבר פלוצקר סקר איגוד המדינות המתועשות.
המדינה קבעה את החינוך בעדיפות לאומית שניה אחרי משרד בטחון:
26,600,000,000 שח זה תקציב משרד החינוך לשנה. המדינה הגדירה את החינוך כראשון במעלה אחרי ההישרדות משרד הבטחון, קרי, זה התקציב השני בגודלו במשק אחרי בטחון, הסכום העצום הזה נועד לכסות שהייה 1.4 מליון ילדים במוסד 180 יום נטו מתוך 365 יום בשנה. + ילדי הגן. מדובר על כ  10 מליארד שח מעל תקציב משרד הבריאות לשנה שלמה, לכל תושבי מדינת ישראל.
 
 
אמנת שרות וקוד אתי
משרד החינוך אינו מתייחס לעצמו במונחים של נותן שרות. אין אמנת שרות, אין קוד אתי, אין פוליסת ביטוח שהלימוד יקנה לתלמיד תוצאות, שכן גם אם יש לילד 150 IQ לא מחוייב המציאות שהוא ילמד כיאות, ואם בסופו של יום ,התלמיד יצא מהמוסד ללא תעודת בגרות זו בעיה שלו ושל הוריו. אף אחד לא תבע עד כה את המשרד על שרות של לימוד לקוי או הוראה לא תקינה. זאת בעוד ילד בריא שיש לו IQ
מעל 82 יכול ללמוד ה-כ-ל ואם המשרד טוען ש 50% מילדי ישראל לוקים בפיגור, ו/או אינם מסוגלם ללמוד, רצוי לשמוע על כך ממקור מדעי מוסמך.
*
ניהול החינוך בישראל

מערכת החינוך בישראל מסכסכת ומפלגת את העם מעצם קיומה, השיטה שבה מרכזים למשך 12שנים שהן קריטיות לעיצוב האישיות, ילדים חילונים במקום אחד, ודתים במקום אחר גורמת לכך שילד גדל עם סימון מובנה לאנשים כ self | non-self גם ההחלטה האכזרית לפלג ילדים לפי גובה האי-קיו שלהם נבחנה לרגע, ע"י כבוד השופטת דורנר אך לא באספקט המוסרי:  למי יש זכות למדר ילד לפי פגם גנטי.

 
משרד החינוך כנותן שרות בתחום לימוד והשכלה הינו מונופול אשר אינו מבוקר בבקרת מונופולים, לא החילו עליו תקנים של צרכנות נבונה, אין למשרד החינוך אמנת שרות, המשרד אינו פועל תחת קוד אתיקה מקצועית, אינו עובד תחת קודים כלכלים, מדובר בשיטת תקצוב ממשלתית המונעת בפועל הליך סביר של התייעלות, איו שקיפות לאפליה מכוונת, אין שקיפות לאפליה מתקנת
היסוד הבינלאומי: סעיף 26 באמנת זכויות אדם שישראל צד לה:

 (‎1) כל אדם זכאי לחינוך. החינוך יינתן חינם, לפחות בשלבים הראשונים והיסודיים. החינוך בשלב הראשון הוא חובה. החינוך הטכני והמקצועי יהיה מצוי לכול, והחינוך הגבוה יהיה פתוח לכול במידה שווה ועל יסוד הכשרון.

(‎2) החינוך יכוון לפיתוחה המלא של האישיות ולטיפוח יחס כבוד לזכויות האדם ולחירויות היסודיות; החינוך יטפח הבנה, סובלנות וידיות בין כל העמים והקיבוצים הדתיים והגזעיים, ויסייע למאמץ של האומות המאוחדות לקיים את השלום
(‎3) להורים זכות בכורה לבחור את דרך החינוך לילדיהם.

מהם כישורי חיים?

 
 
 

מעורבות ההורים
ההורים הופכים מגיל 6 להיות "עוזרים לענייני הוראה מוסדית", בתפקיד פיקוח יומי על הכנת שיעורי הבית. התלמידים נבחנים בעל פה ובכתב. לימוד חובה מתבצע בפועל מגיל 5 עד 16. כל ילד  6-15 שאינו רוצה להיות במוסד בית הספר, יכול לא להיות שם, אסור לאלץ ילד להיות בבית ספר. 
הזכויות בפועל:
 כל הורה וילד יכולים לבחור כבר היום בחינוך ביתי וחינוך פרטי: הנושא הזה קבוע בסעיף 26 3 של אמנה בינלאומית שישראל צד לה. החינוך הפרטי מקבל מימון של 100% מהתקציב הציבורי, כל הורה יכול לבחור חינוך ביתי, חינוך בו ההורה אינו מעביר את האחריות לחינוך הילד למוסד. ראה מילון המונחים. האמור לעיל אינו זוכה לחשיפה לציבור ולגילוי נאות ע"י משרד החנוך.
 
 
 
"ניצול לא יעיל ולא שוויוני של משאבים ההוצאה הלאומית לחינוך בישראל, אחוז ההוצאה הלאומית לחינוך בישראל, יחסית לתל"ג, הוא הגבוה ביותר מכל מדינות ה-OECD, אולם בהשוואה זו יש להביא בחשבון, שאחוז הצעירים באוכלוסייה בישראל גבוה יחסית לארצות אלו. ההוצאה לתלמיד לישראל שווה, פחות או יותר, לממוצע ההוצאה לתלמיד במדינות ה-OECD (משוקלל לשווי כוח קנייה).
השוואת ההוצאה הממוצעת לתלמיד מראה, כי בישראל ההוצאה הממוצעת לתלמיד בחינוך העל-יסודי ובחינוך העל-תיכוני והגבוה, גבוהה מההוצאה הממוצעת של המדינות החברות ב- OECD, ולעומת זאת,ההוצאה הממוצעת לתלמיד בחינוך הקדם-יסודי והיסודי בישראל נמוכה מההוצאה הממוצעת במדינות אלו.
מתוך דו"ח דוברת

מחקר: המורות ויום הלימודים הארוך [קשה,קשה, העיפות, הרעב,וכיוצא בזאת]

מחקר מקיף יום לימודים ארוך. הכתובת על הקיר:
הישרדות בסביבה משתנה ולא ברורה,
היא תנאי הכרחי עבור ארגוני חינוך הנחת יסוד היא כי הארגון החינוכי ימצא דרך לשרוד ואכן ישרוד. הוא ימצה את כל הדרכים לבצע את השינוי המחויב, בתנאים דלים ככל שיהיו. .מתקבל שינוי שהוא יותר שמירה והרחבה של הקיים ולא פריצת דרך. בתי-ספר וגנים שהייתה להם קודם תפיסה, שהיו להם מערכי תמיכה ומערכי הדרכה, ושאולי היו להם גם משאבים פיזיים טובים יותר, השכילו להשתמש בחוק באופן מושכל, ליהנות מפרותיו ולהביא להישגים. האחרים, דעכו עוד יותר.

 
חינוך פרטי בישראל דעות מול עובדות
 
 

אתר האינטרנט המרכזי של
 
משרד החינוך אינו מגדיר כמה אנשי מנגנון יש במשרד את אתר מיקרוסופט ישראל הגדיר את פרופיל המשרד כלקוח שלו
כך: "
משרד החינוך של מדינת ישראל אחראי על 3,750 בתי-ספר, כ- 10,000 גני-ילדים, 130,000 מורים ו- 1.4 מיליון  תלמידים
2,000 עובדי מדינה ומנהלים". זה המקום היחידי שניתן לראות בו את מספר אנשי המנגנון  המונה 2,000 איש אם כי באתר אינטרנט ראינו תגובת גולש המדבר על עשרת אלפים עובדי מנגנון ידע אישי שלו.
 
 
 

 הרחבת  מושגים  

בית ספר רשמי  בתי ספר הרשמים הינם בבעלות המדינה, המורים מועסקים כעובדי מדינה עם הסכמי שכר קיבוצים של הסתדרות המורים, אולם בהיות הרשות המקומית בעלת הקרקע הרשות המקומית מקבלת סטטוס של בעלות על המבנה, חרף מימון הבניה באמצעות משרד החינוך,  השיקול המרכזי לפתיחת מוסד רשמי הינו - דמוגרפי, כמה קטינים יש במתחם הרחובות והאם יש להם די כיתות . קוד המוסד נקבע במשרד החינוך ואילו שיבוץ המורים מתבצע באמצעות המחוז, לאחר הוצאת מכרז למשרת מנהל המוסד. המפקחת שמתמנה לפקח על בית הספר והמנהל קובעים את צוות המורים. לשים לב, למנהל אין אח"כ סמכות לפטר מורה או להשעות מורה, למורים יש קביעות והמפקחת מחויבת לשלב את המורים שמציעים לה, כך בגדול נקבע צוות בית הספר, שיקולי איכות התאמה וכו' זרים למהלך.

 

בית ספר מוכר שאינו רשמי בתי ספר אלו מוקמים לפי החוק לפיקוח על בתי ספר משנת 1969. לפי חוק זה, כל אדם, חברה, עמותה או ישות משפטית אחרת, יכולים לקבל רשיון לפתיחת בית ספר באם הם עומדים בכמה תנאים. החוק נחקק כדי לאפשר למגזר החרדי להקים בתי ספר ולקבל מימון להקמתם ותפעולם, במינימום פיקוח אפשרי. כך הוקמו בערך 700 בתי ספר של הזרמים החרדים, של הכנסיה הנוצרית ושל הדרוזים. ההבדל החשוב והמשמעותי הוא: הבעלות אינה של המדינה, המדינה אינה שוכרת את המורים ומשלמת להם משכורות. הבעלות יכולה לעשות ככל העולה על רוחה, לפי הסכמי שכר או לא לפי הסכמי שכר. אין בית ספר כזה כפוף למכרז במינוי המנהל, או לכללים הקובעים את ההשכלה של המורים וכו'. כדי להקים בית ספר כזה החוק דורש בעיקר:  מבנה שעומד בתנאי הבטיחות ונמצא על קרקע המיועדת לצרכי ציבור, מספר ילדים מינימלי (לפי החוק 10 ילדים, המשרד מנסה עכשיו להגדיל את המספר), צוות ראוי (הגדרה לא ברורה), רשיון ממשרד הבריאות, לעתים הסכמת הרשות המקומית (לא חובה בחוק) לעתים הסכמת המחוז (לא חובה). כל בתי הספר האלה מאורגנים באגף לחינוך מוכר שאינו רשמי, שהוא אגף ארצי כלומר בתי הספר אינם שייכים למחוזות, הפיקוח עליהם רופף מאד בלשון המעטה.  רוב בתי הספר העל יסודיים נמצאים גם הם במעמד זה. הם שייכים לרשויות מקומיות או לרשתות בתי ספר כגון אורט או עמל, גם כאן המדינה מממנת את בניית המוסדות יחד עם הרשויות המקומיות, ומממנת את שכר המורים דרך הבעלות בעוד היא אינה המעסיק שלהם.200 בקשות לפתיחת בתי ספר מוכרים שאינם רשמיים נמצאים לפתחו של משרד החינוך, ומערכת החינוך הציבורי בלחץ אטומי, כל יומים מזעקת כותרת חדשה - החינוך הציבורי קורס, בתי הספר המוכרים שאינם רשמיים מקבלים מימון של המדינה בשיעור 90% ראה בג"צ התנועה לאיכות השלטון. ביוני מועבר תיקון לחוק, ובתי הספר האלה זכאים ל 100% מימון.

 
בית ספר פטור בית ספר שאינו מפוקח, תלמידיו ומוריו אינם עובדים ע"פ חוקי החינוך והוא מקבל מימון בשיעור 65%
ויש גם הפתעות נחמדות:
ב 1.11.2007 מופק חוזר מנכ"ל סח/3(א), במשרד החינוך עם תוכנית לימוד כישורי חיים.
למידה תוך התנסות: למידת עולם התוכן החברתי-ערכי תיעשה לצד זימון התנסויות המתרגמות את הערכים, את המיומנויות ואת המסרים החברתיים להתנהגות הלומדים הלכה למעשה   ספיראליות: הלמידה וההתנסות תיושמנה באופן מערכתי ובהלימה לשכבת הגיל תוך יצירת רצף התפתחותי חברתי-ערכי. רלוונטיות: התכנים והפעילויות המוצעים בתכנית יותאמו לעולמם של הלומדים במטרה לאפשר להם להעלות סוגיות, דילמות ובעיות המעסיקות אותם.  התאמה: המהלכים המוצעים בתכנית יותאמו לצורכיהם ההתפתחותיים, הקוגניטיביים והרגשיים של הלומדים.  אינטגרטיביות: נושאי הליבה, התכנים, הפעילויות והמהלכים המוצעים בתכנית יילמדו תוך יצירת הקשרים לתכנים הנלמדים במקצועות השונים.

חינוך ביתי - מה זהמה זה חינוך ביתי