חינוך ביתי
כישורי חיים
ברוכים הבאים
לאתר
א-ב בחינוך ביתי

קבע כדף הבית

א-ב בחינוך ביתי דף הבית

חינוך וכסף א-ב בחינוך ביתי

א-ב  בחינוך ביתי - כתבו אלינו

חינוך ביתי חגים ומועדים לשמחהמה זה חינוך ביתי?מדריך חינוך ביתיאיך לומדים בחינוך ביתיצורות וצבעים חינוך ביתידפי צביעה מכוניות רכבות מטוסיםיצירה ילדים יוצרים קטנטנים הגיל הרך א-ב בחינוך ביתיילדים חינוך ביתיא-ב  בחינוך ביתי דף הבית לייף מרקט יריד קניות  שופינג משפחתי

חזון א-ב בחינוך ביתי

ניווט ויזואלי באתר: מח ימני שמע ישראל בובות צביעה ויצירה חזון חינוך ביתי פניה להורים חינוך ביתי דע זכויותך בחינוך כישורי חיים lifeschooling

שופיניג א-ב לייף מרקט


התחברות לחברים


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


תאריך ושעה
 

דף הבית >> מדריך א-ב חינוך ביתי בישראל >> פרוצדורה - עם נוהל ובלעדיו
 
Google

חינוך ביתי טפסים.
חינוך ביתי פרוצדורה עם משרד החינוך.
נוהל חינוך ביתי  חוזר מנכ"ל חינוך ביתי אפריל 2009

מדריך א-ב  בחינוך ביתי
7
 שלבים צעד אחר צעד לאחר קבלת ההחלטה על חינוך ביתי אפשר לדלג על כל אחד מהשלבים, אך כל שלב מובנה, תורם עוצמה למי שמבצע אותו, ותורם בדרך נפלאה לחינוך הביתי.|


חינוך ביתי חזון

 

חינוך ביתי 
מכתב פניה
 אישי   להורים

מדריך א-ב ב חינוך ביתי
חינוך ביתי 7 שלבים


מה זה חינוך ביתי

 אב בחינוך ביתי דף הבית
א-ב בחינוך ביתי, דף הבית
.

חינוך ביתי
כישורי חיים
lifeschooling
תשובות לשאלות

חינוך ביתי

הרשמה  א-ב בחינוך ביתי
חינוך ביתי רשמה

כתבו לא-ב בחינוך ביתי
כתבנו לנודקלרציה:
"השינוי העיקרי הוא, שאנחנו באים לקראת הורים שקיבלו החלטה אמיצה וקשה, לקחת את משימת החינוך לידיהם", משרד החינוך: ד"ר זיילר אילנה (ז"ל, א-ב)  "ידיעות אחרונות" 11.5.06    
  
בדף הזה נמצא, את הפרוצדורה הטכנית, נוהל חינוך ביתי של משרד החינוך בחוזר מנכ"ל 2009 למי פונים, איזה טפסים יש למלא וכיוצא בזאת
האם כדאי למלא טפסים?

א-ב במשפט מנהלי: "אין לה לרשות אלא מה שניתן לה מכח דין".
הורה המעוניין לקחת אחריות על חינוך ילדיו, צריך לרשום את הילד ברשות המקומית ולהודיע לרשות שהילד נמצא בחינוך ביתי. משרד החינוך דורש כיום מההורים להעתר, לנוהל המוכתב בחוזר מנכ"ל 2009 ולעבור פרוצדורה
של ועדת חינוך ביתי, שיש לה סמכות להמליץ למנכ"ל משרד החינוך, לשלוח
 אישור לחינוך ביתי כל שנה. 
בא
תר א-ב בחינוך ביתי מופיע בשתי וערב, שאין לחוזר משרד החינוך בסיס חוקי, ויש בו חלקים רחבים במנוסחים בניגוד לחוק מפורש.
חוזר המנכ"ל המפורט כאן בהמשך עתור במל"ל שאינו פוליטקלי קורקט
העניין שלנו א-ב  בחינוך ביתי ,בחוזר זה ,ובנוהל טפסים ופרוצדורה הוא בקיומם כראיה משפטית לאישור חינוך ביתי וכראיה משפטית לקבלת תקציב החינוך. המדינה אינה יכולה לנשל ילד מלקבל תקציב חינוך, כי תקציב החינוך, נועד לילדים - לא להורים, ולא למנגנון.

באם החלטתם לגשת לועדת חינוך ביתי, חשוב לדעת, שאסור בשום פנים ואופן להפנות אתכם ו/או את ילדיכם לאבחון פסיכולוגי ו/או אחר, אסור לפסול אתכם על רקע סוציו-אקונמי נמוך, ואין לועדה שום זכות ו/או סמכות לפסול אתכם מלהיות בחינוך ביתי, בגלל שאין לכם תואר אקדמי ו/או עילות פאתטיות נוספות, שבכגון אלה. לטרמינולוגיה יש ערך מהותי אתם לא מבקשים להיות בחינוך ביתי, אלא מודיעים שאתם לוקחים אחריות על חינוך הילדים שלכם.

במקרה דנן, פונים טלפונית למחלקת חינוך ברשות המקומית, מודיעים שאתם בחינוך ביתי, ממלאים את 2 הטפסים הלאוקנים שמופיעים כאן בהמשך הדף,
והכי חשוב:  לא ממציאים מלל סרק, על כל מיני תוכניות לימוד גרנדיוזיות, 
לא צריך להוכיח שהילד הוא מעל הממוצע או מתחת לממוצע, ובטח שלא משקרים לא משפצים קורות חיים, אין שום צורך  להביא מחקרים המוכיחים שחינוך ביתי טוב, אין שום צורך להוכיח שהילד שלכם הוא סופרמן חברותי, אין שום צורך להתנגח באנשי הועדה.

תפקיד הועדה, ויש להבהיר זאת מתחילת השיחה, 
לבחון אתכם אישית, בפריזמה, של מה טובת הילד, כדי לנסות לסייע,
לאותם מקרים עצובים, בהם ההורים, הם נוכחים נפקדים בחיי הילדים שלהם,
ו/או משליטים על החיים שלהם, טרור פיסי וריגשי, לועדה אין מנדט להתנגח, עם
כל הורה, האם חינוך ביתי טוב או רע, את זה עושה אתר א-ב בחינוך ביתי, ואת זה עשתה המדינה עצמה, מעצם העובדה שיש נוהל בחוזר מנכ"ל כבר משנת 2002 אשר תוקן ב 2006 ותוקן שוב באפריל 2009 לחינוך ביתי 

חוזר מנכ"ל אפריל 2009 חינוך ביתי
          א.   התוקף: החל מ-1 באפריל 2009
          ב.   התחולה: כלל תלמידי מערכת החינוך הרשמי והמוכר שאיננו רשמי
          ג.   הסטטוס: החלפה
          ד.   חוזרים קודמים באותו נושא
        :
סעיף 26–3.1 בחוזר הוראות הקבע סו/8(א), "חינוך ביתי – נהלים"מבוטל.
          ה.   חוזרים קודמים בנושאים קשורים
 
2.     כללי
עמדת מערכת החינוך בישראל היא שמקומם של תלמידים בגיל לימוד חובה הוא במסגרת מוסדות החינוך, הפועלים בהתאם לאמור בחוק לימוד חובה, התש"ט–1949, חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953, וחוק הפיקוח על בתי-הספר, התשכ"ט–1969. בהתאם לתיקון 29 לחוק לימוד חובה חלה חובת לימוד במוסד חינוך מוכר עד כיתה י"ב. לפיכך על משרד החינוך ועל רשות החינוך המקומית לפעול לחינוכו של תלמיד במוסד חינוך. עם זאת תאושרנה בקשות לחינוך ביתי במקרים שבהם ההורים מציגים השקפת עולם מגובשת ביותר השוללת חינוך במסגרת בית ספר או במקרים שקיימות נסיבות יוצאות דופן, מיוחדות וחריגות, שבעטיין יאפשר משרד החינוך פטור מחוק לימוד חובה להורים המבקשים שילדם לא ילמד במוסד חינוך מוכר, בתנאי שנמצא שהילד מקבל חינוך שיטתי המניח את הדעת בביתו. בכל מקרה מדובר בחינוך של ילד בודד או של ילדי משפחה אחת ולא בהתכנסות לצורך לימודים של ילדי כמה משפחות יחד. חילוקי דעות או סכסוכים בין ההורים לבית הספר לא ישמשו עילה לאישור חינוך ביתי.
הסמכות לאשר או לדחות בקשה לחינוך ביתי נתונה בידי שר החינוך על פי סעיף 5(ב) (1), (2) ו-(3) של חוק לימוד חובה, התש"ט–1949. השר אָצַל את סמכותו זו למנהל הכללי ולמנהלי המחוזות.
 
3.     הנהלים
3.1     הגשת בקשה לפטור מלימוד חובה ולאישור חינוך ביתי
א.   הורים לילד בגיל חובה המבקשים להקנות לילדם חינוך ביתי יפנו בבקשה לקבלת פטור מלימוד חובה ואישור למתן חינוך ביתי אל מנהל המחוז.
       העתק מהבקשה יועבר למנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית שבה התלמיד מתגורר. אין באמור כדי לפטור הורים לתלמיד מרישום הילד במוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה.
ב.    מנהל המחוז יחליט אם לאשר את הבקשה ויודיע על כך למבקש תוך שלושה חודשים מיום הגשתה.
ג.    כל עוד לא נתקבל פטור מלימוד חובה ואישור לחינוך ביתי, ההורים חייבים בקיום הוראות חוק לימוד חובה, וחובה עליהם להבטיח שהילד מבקר במוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה.
3.2     הודעה בדבר ההחלטה שנתקבלה
א.   ההודעה בדבר ההחלטה שנתקבלה תועבר בכתב להורים ולמנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית.
ב.    הודעה על סירוב תכלול את הטעמים שבגינם נדחתה הבקשה וכן תציין כי המבקש רשאי לפנות בבקשה לעיון חוזר למנהל הכללי כאמור ב-3.11 להלן.
3.3     התנאים לאישור
א.   מנהל המחוז רשאי להתנות את מתן האישור בתנאים שיש לקיימם מראש, והוא רשאי לקבוע באישור תנאים שיש לקיימם אחרי נתינתו.
ב.    מנהל המחוז ייתן את החלטתו רק לאחר קבלת המלצות הוועדה לחינוך ביתי, כאמור ב-3.6 להלן.
ג.    מנהל המחוז רשאי להיוועץ בממונה על חינוך ביתי במשרד החינוך טרם קביעת התנאים וקבלת ההחלטה.
ד.    משך תקופת האישור לא יעלה על שנתיים.
3.4     על מגיש בקשה לצרף לבקשה כדלקמן:    
א.   טופס בקשה לפטור מחוק לימוד חובה ואישור לחינוך ביתי ובו הפרטים המזהים של ההורים והתלמיד, כמפורט בטופס הגשת הבקשה בנספח א, וכן תצלום תעודת הזהות של ההורים שבה הילד רשום. הבקשה תפרט מדוע גישתם החינוכית של ההורים מחייבת לטענתם את חינוך ילדם במסגרת חינוך ביתי. משרד החינוך מאפשר גישות חינוך שונות, ואולם על הגישה החינוכית המוצגת לספק את צורכי החינוך של הילדים ולהבטיח רכישת מיומנויות לימודיות, חינוכיות וחברתיות.
ב.    תכנית מפורטת שתעמוד בתנאים האלה:
  • הילד ייחשף לתחומי ידע שונים בהיקף של 55% לפחות מתחומי הידע שבתכנית היסוד (הליבה) במערכת החינוך על פי מבנה האשכולות, ובלבד שילמד מיומנויות לשון בשפת האם (עברית/ערבית), מתמטיקה ומיומנויות חברתיות. נוסף לכך ההורים והילד רשאים לבחור כל תחום ידע שהילד מגלה בו עניין.
  • התכנית תזמן הזדמנות מתאימה לילד להתייחס באופן נאות לקבוצת בני הגיל ולאחרים ולשתף עמם פעולה.
  • התכנית תאפשר לילד לפתח ערכים ביחס לחיים בחברה.
  • התכנית תאפשר את פיתוח כישורי הילד בפתרון בעיות, בניתוח, בסינתזה, בקומוניקציה, באיסוף מידע, בחקירה, ברפלקציה ובשימוש בטווח של טכנולוגיות, כולל טכנולוגיות מבוססות-מחשב.
  • התכנית תפרט את דרכי ההערכה ו/או את פירוט התוצרים הצפויים שאפשר יהיה ללמוד מהם שהלמידה אכן התרחשה בתוך התקופה שהוגדרה בה.
3.5     יובהר כי להורים הבוחרים בחינוך ביתי אחריות לתכנון, ליישום ולהערכה של לימודי ילדם. מצופה מההורים להראות יכולת לתכנן ולספק את צורכי החינוך והלימוד של ילדם ולהוכיח שסביבת הלימוד שלו מאפשרת למידה וכן נגישות למרכזי לימוד כמו ספרייה, מוזיאונים ושימוש בטכנולוגיות, ובכלל זה טכנולוגיות מבוססות-מחשב.
הבהרות נוספות אפשר למצוא בנספח ב, "קווים מנחים להצגת תכניות לאישור חינוך ביתי".
3.6     הקמת ועדה לחינוך ביתי ותפקידה
א.   במחוז שבו תוגש בקשה לאישור חינוך ביתי ימנה מנהל המחוז ועדה לחינוך ביתי (להלן – הוועדה) שתורכב מבעלי התפקידים האלה: מפקח כולל שמונה על ידי מנהל המחוז כרפרנט לחינוך ביתי – יו"ר הוועדה, מפקח כולל על בתי ספר או על גני ילדים, מנהל בית ספר, פסיכולוג חינוכי או יועץ חינוכי, המפקח על הביקור הסדיר, מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית או מי מטעמו, וכן חברים נוספים, על פי החלטת מנהל המחוז.
ב.    מניין החברים בישיבות הוועדה לא יפחת מ-3, ובהם יו"ר הוועדה, פסיכולוג חינוכי או יועץ חינוכי ומפקח כולל.
ג.    תפקיד הוועדה לבחון את הבקשה ולבדוק אם יש בה כדי להבטיח שהילד אכן יקבל חינוך ראוי שיאפשר לו תפקוד אישי וחברתי נורמטיבי גם בבגרותו.
ד.    הוועדה ממליצה למנהל המחוז אם לאשר את הבקשה או לדחותה.
3.7     הדרכים לבחינת הבקשה
א.   על הוועדה לקיים פגישת הכנה שמטרתה ללמוד את הבקשה ואת התכנית שהוגשה על ידי ההורים.
ב.   לאחר פגישת ההכנה יבקר המפקח הרפרנט לנושא במחוז או נציג מטעמו במקום שבו הלימודים מתקיימים. המפקח הרפרנט או נציגו רשאים לצרף לביקור חברי ועדה נוספים. מטרת הביקור היא לוודא כי אכן מתקיימים התנאים שיאפשרו עמידה בתכנית המוצעת על ידי ההורים כאמור ב-3.5 לעיל. מועד הביקור יתואם עם ההורים.
ג.    הוועדה רשאית להציע להעביר להורים הערות על התכנית לתיקונים ולהשלמות וכן להפנותם לחומרי לימוד רלוונטיים וכו'.
ד.   סמוך למועד הביקור תקיים הוועדה ישיבה לשם גיבוש המלצותיה ומתן חוות דעת.
ה.   על חוות הדעת להיות מפורטת. היא עשויה לכלול המלצה למתן אישור בתנאים שמקבל האישור יידרש לקיים במסגרת החינוך הביתי, ועליה לציין את משך תקופת האישור. הוועדה גם יכולה להמליץ על קיום קשר שוטף עם התלמיד ועם משפחתו ועל דרכי השמירה על הקשר (למשל באמצעות ביקורים, קשר טלפוני וכיוצא באלה) ועל לוח המועדים למעקב תקופתי ולבדיקת תוצרי הלמידה.
ו.    בבקשה לחידוש אישור תחזור הוועדה ותמליץ לפני מנהל המחוז על הארכת תוקף האישור, אם היא תשתכנע שהתכנית שהוצגה על ידי ההורים אכן הושגה. הוועדה רשאית להמליץ למנהל המחוז לסרב לחדש את האישור בתום התקופה.
ז.    יו"ר הוועדה יעביר את חוות דעת הוועדה ואת המלצותיה אל מנהל המחוז.
3.8     בחינת בקשה לחינוך ביתי לילד בעל צרכים מיוחדים
א.   על בקשה של הורים לפטור של ילד בעלי צרכים מיוחדים כמשמעותו בחוק החינוך המיוחד, התשמ"ח–1988, בין אם הוא אובחן ועבר ועדת השמה ובין אם לאו, תחולנה ההוראות ב-3.4 לעיל.
ב.    דיוני הוועדה, וכן ביקור במקום שבו מתקיימים הלימודים יתקיימו בהשתתפות מפקח על החינוך המיוחד כדי להבטיח שצורכי הילד אכן נענים.
ג.    יובהר כי על ילדים שנמצאים בביתם תקופה ארוכה בהמלצת רופא ו/או פסיכיאטר יחולו הוראות חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001 והנחיות משרד החינוך.
3.9     דרכי פיקוח
א.   הורים לתלמיד שקיבל פטור מחוק לימוד חובה לצורך חינוך ביתי יעבירו דוחות תקופתיים במועדים שייקבעו למפקח הרפרנט בדבר קיום התכנית והתקדמות התלמיד.
ב.    המפקח הרפרנט יעקוב אחר יישום התכנית לחינוך ביתי כפי שאושרה.
3.10   שיתוף רשויות הרווחה
במקרים חריגים, כאשר מתעורר חשש בקרב הפיקוח לשלומם של הילדים, ידווח עורך הביקור לרשויות הרווחה כפי שמתחייב מחובת הדיווח על פגיעה בחסרי ישע (הוראות הקבע בנושא של חובת הדיווח פורסמו בחוזר הוראות הקבע סט/3(ב), סעיף 11–2.1).
3.11   עיון חוזר בהחלטת מנהל מחוז
במקרה של סירוב מנהל המחוז לתת אישור, המבקש רשאי, תוך 14 יום מהיום שהודע לו על הסירוב, לפנות בבקשה בכתב לעיון חוזר למנהל הכללי באמצעות הממונה על החינוך הביתי במשרד החינוך, בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים.
3.12   חידוש בקשה
הורים המבקשים להאריך את תוקף האישור לחינוך ביתי יפנו כמפורט בנוהל זה חודשיים לפני פקיעת האישור הורים. הארכת תוקף האישור מותנית בקבלת דוחות המעקב בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, ובכלל זה בדיקת תוצרי הלמידה.
3.13   ביטול אישור
א.   אם מנהל המחוז נוכח כי לא נתקיים או חדל להתקיים תנאי מהתנאים שבמילוים הותנה האישור, הוא רשאי לבטל את האישור.
ב.    טרם ביטול האישור יערוך מנהל המחוז או מי מטעמו שימוע בכתב או בעל-פה לבעל האישור.
ג.    ביטל מנהל המחוז אישור לפטור מלימוד חובה ואישור לחינוך ביתי, רשאי ההורה לפנות בבקשה לעיון חוזר על החלטת  מנהל המחוז למנהל הכללי, כאמור ב-3.11 לעיל.
3.14   חזרת תלמיד למוסד חינוך מוכר: ביקשו הורים להחזיר את ילדם למוסד חינוך מוכר או בוטלו הפטור מחוק לימוד חובה והאישור לחינוך ביתי, ישולב התלמיד בכיתה המתאימה. ההורים אחראים, בשיתוף המוסד החינוכי, להשלמת חסרים לימודיים, ככל שהדבר יידרש.
3.15   מומלץ שיתקיים קשר בין הילד לבין בית ספר רשמי או מוכר שאיננו רשמי לצורך קבלת שירותים כגון שימוש בספרייה או במרכז המשאבים של בית הספר וכן אפשרות להשתתף בפעילויות חברתיות במתחם בית הספר. ההשתתפות מותנית בהסכמת בית הספר. הסכמה כזו תתקבל בכל מקרה לגופו ולאחר קבלת הצהרה בכתב של ההורים כי ביטחו את הילד בביטוח תאונות אישיות.
3.16   הורים שאושר לילדם חינוך ביתי יוודאו שהילד יקבל שירותי בריאות שהוא זכאי להם בתוקף חוק הבריאות הממלכתי, כגון חיסונים. האחריות להבטחת קבלת השירות היא על ההורים. עליהם לפנות אל לשכת הבריאות המחוזית באזור מגוריהם לקבלת המידע בנושא זה.
3.17   יובהר כי ביטוחים מכל סוג שהוא לגבי ילד שיאושר לו חינוך ביתי הם באחריות ההורים.
3.18   אישור הבקשה לחינוך ביתי אינו מחייב את משרד החינוך, או כל גורם ציבורי  אחר, במימון תכנית הלימודים הביתית או בכל מימון אחר.
 
4.     נספחים

את תוכנית הליבה של משרד החינוך - שהינה מעין "כור היתוך" מרוכך
ניתן למצוא באתר שלנו  במדריך דע את זכויותך בחינוך

אם החלטתם לא לגשת לועדה 
אתם יכולים לשלוח מכתב, ישירות ללשכת המנכ"ל ו/או לשרת החינוך המודיע: אנו משפחת כך וכך, החלטנו לקחת אחריות על החיים החינוך ההשכלה והלימוד של הילד שלנו, אנו מבקשים לקבל את תקציב המשרד כאמור בבג"צ לעניין מוסד מוכר
 דוגמא לניסוח למקרה של אי פניה לועדה:

לכבוד                                                                לכבוד 
 מנכ"ל משרד החינוך
                                                                       מנהל מחוז מחלקת חינוך משרד החינוך, ירושלים.                                       רשות _____ _______

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה על בחירה בחינוך ביתי


הח"מ _______ ת.זהות   _________   הח"מ _______ ת.זהות   _________

הורים ל: _________ ת.זהות _________   _________ ת.זהות _________
מודיעים בזאת


הטעמים לבקשה:

1. הרציונאלים של שיטות לימוד בחינוך ביתי, כעולה מאתר א-ב בחינוך    
    ביתי ab-lifeschooling מקובלים עלינו ומהווים חלק מבקשה זו.

2. למשרד החינוך אין סמכות חוקית וחוקתית לבצע סלקציה בין הורים 
    בחינוך ביתי, ילד המתאים ללימוד במוסד ציבורי, מתאים במשקל קל    
    וחומר לחינוך ביתי.

3. יחסי הורים - ילדים אינם יחסים מסחריים אלא שותפות אמת.

3. סעיף 2 לחוק הפיקוח אינו מאפשר למשרד החינוך לפקח על בית פרטי
    של הורים וילדים ולכן אין עילה, שתגיעו אלינו לבית לבחון את  העושר  
    הפיננסי שלנו ו/או את  רמת הנקיון בבית, ו/או את רמת איבזור הבית
     ו/או כל עניין אחר. 

את תקציב החינוך עבור ילדנו  __________  ת.זהות ______________

בבקשה להעביר אלינו בשיק לכתובת:

___________________________________________________

 בכבוד רב, 
                                                                                                                  חתימות + תעודת זהות

 

ניתן לשלוח את הטופס לעיל עם העתק למנהל המחוז או ישירות למנהל המחוז.
סבירות גבוהה, שתקבלו את התשובה הפקידותית והלאקונית: "אתם חייבים לעבור דרך ועדת חינוך ביתי" לפי הנוהל, וכאן כל משפחה מחליטה לעצמה מה הלאה.
האם היא מגישה את הטפסים מסמנת V ועוברת הלאה
או מתעקשת שלא להעזר בשביל הפתוח אלא להמשיך ולסלול שביל עיזים, שביל שבו אנשים רבים יעברו עד שהדרך תתקשה ותהפוך להיות בעצמה דרך המלך, לפי הבסיס החוקי, הקובע בלי כחל וסרק שאין למשרד סמכות לבצע סלקציה בין הורים, בכשרות משפחה, להחליט על חינוך ביתי, שהרי אם אין שלילת האפוטרופוסות שלכם ע"י בית משפט, אין עילה שלא יכירו לכם בחינוך ביתי , ולא ניתן לשלול את האפוטרופוסות להורה, בגלל שהוא בוחר להיות בחינוך ביתי, סוגיה פרדוקסלית נוכח העובדה שמשרד החינוך בעצמו, מכיר באסכולה ועיגן אותה בנוהל חוזר מנכ"ל.
א-ב  בחינוך ביתי יודע היטב שמשרד החינוך מכיר את נפש בהמתו ויודע למה הורים אצים רצים להפקיד את הילדים שלהם במערכת.. שיקולי הנוחות יביאו לפתחו של המוסד קליינטים גם בעתיד
כך שאין להם סיבה להערים היום קשיים על הורים בחינוך ביתי, וזאת בניגוד למצב לפני שנתיים, וזאת אלא אם, נתקלתם במקרה, במחוז מסויים, עם אנשים מהזן הנמוך, אשר פועלים בשיטת "עבד כי ימלוך". שכן,
המפגש עם המערכת אמור להיות מפגש קצר, לאקוני, אשר נועד לבדוק, האם טובת הילד נמצאת אצלכם בראש מעיינכם, האם אתם פועלים לפי כללי אתיקה, האם אתם ערוכים ומבינים את
הקושי הטמון בקבלת האחריות על חינוך הילדים, כדי לא ליצור מצב של הורה נוכח/נפקד.

הרחבת מידע למי שזו לו פגישתו הראשונה בנושא:
כאשר הורה אינו מעוניין להעביר את האחריות לצד ג', אין דרך לכפות עליו לעשות זאת. הדרך  לשלול אפשרות לחינוך ביתי ממשפחה, עוברת דרך קריטריונים נוקשים של בית המשפט העליון. בג"צ "עמותת יתד" מקשה מאד על המדינה את האפשרות לשלול אפוטרופוסות טבעית של הורה, ולאחר שבית המשפט הכיר בזכות הורים הקשורים בסיינטולוגיה לפתוח ביה"ס, הסיכון, שבית משפט לא יכיר במשפחה מסויימת, כבלתי כשירה לחנך ילדיה, שואף לאפס.

בנושא ילדים וזכות - המדינה ומשרד החינוך, נמצאי במדרג נמוך מההורים שהם האפוטרופוסים, הורים וילדים זה קשר דם ושותפות אמת, להורה במדינת ישראל, יש חובות וזכויות מכח חוק הכשרות והאפוטרופוסות מכח המשפט הטבעי, ומכח סעיף 26 לאמנה בינלאומית לזכויות אדם, אשר ישראל צד לה. סעיף 26 באמנה קובע  בדרך ברורה ללא כחל וסרק, להורה יש זכות בלעדית, לקבוע בנושא חינוך הילד שלו חוזר משרד החינוך, דומה לנסיונות משרד החינוך לאיין את החינוך הפרטי, כאשר סירב להכיר במוסדות פרטים לאורך 20 שנים ויותר עד שבית המשפט השמיע את קולו הצלול בעניין זה. פעולות המשרד ברוח זו, עבר זמנן, והן נכשלות פעם אחר פעם ובגדול, ע"י התערבות בית משפט, ראה ביטול כתב אישום ביקור סדיר 2001 וזאת עוד לפני שמשרד החינוך הוציא חוזר מנכ"ל 10.2002 אשר ביצע הכרה דה-פאקטו בחינוך ביתי ועל כך, יש להכיר תודה לחוכמתו של שר החינוך דאז, פרופסור אמנון רובנשטיין.

ביום שבו המשרד הכיר בחינוך הביתי לילד אחד בישראל ,
המשרד
הכיר בחינוך הביתי כמוסד מוכר לא רישמי  קרי מוסד פרטי,  חוק הפקוח אינו מאפשר למשרד החינוך לפקח על מוסד שיש בו מתחת לעשרה ילדים,  הצומת שבה חוק לימוד חובה, חוק הכשרות והאפוטרופוסות, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, סעיף 26 לאמנה, ההלכות מבית המשפט העליון, נפגש עם  ערך השיוויון החוקתי כעולה מהפטור שניתן ל 39,000 ילדים חרדים, הופכים את החינוך הביתי לחוקי בישראל. ניתוח משפטי נוסף על החינוך הביתי כלאקונה בחוק, ראה בתחום המשפט.

יום המשפחה ל' בשבט אדם וחוהסיכום עד כה:
מי שאוהב לישון בשקט, ולמנוע מתחים ואנרגיות שליליות, ימצא שמשרד החינוך מבין היטב את הרציונאלים של החינוך הביתי, ומקל ככל האפשר במתן אישורים, ד"ר זיילר אילנה ז"ל, האחראית על התחום במשרד החינוך, צוטטה במאי 2006 ב"ידיעות אחרונות" כמי שמבינה היטב את הרציונאלים של החינוך הביתי ואת האחריות  שהורה נוטל על עצמו, ואין לנו משהו משמח יותר מלשבח אדם שמוכן להודות בטעותו.   עם זאת, נסיון החיים של אנשי חינוך ביתי בישראל מלמד, על פרוצדורה סוראליסטית במיוחד, במהלכה אנשים מסויימים ממשרד החינוך נטלו לעצמם סמכויות מפליגות לכת ועזות מצח, להעיז להגיע אליכם לבית, לפשפש ולבדוק כסיירת נקיון האם הבית שלכם נקי ומסודר, לערוך סקר פנימי חצוף שבו כותבים על העושר הפיננסי של המשפחה, ועוד דברים שהם פרי המצאה הזויה לחלוטין, של אנשים מסויימים במשרד החינוך, ללא שום עוגן חוקי.

משרד החינוך, הודה שלא היה נסיון אמיתי בתחום חינוך ביתי, ולכן הקים ועדות עם הרכב בלתי סביר לחלוטין, מאנשים שלא שאין להן מושג בחינוך ביתי,אלא שהם מתנגדים לשיטה בהעדר קרטריונים אמיתים, נתוני משפחה ותוכניות, היו יכולים להתקבל בברכה במחוז אחד, ולא להתקבל לחלוטין במחוז אחר, היו פאשלות אדירות של המשרד באישורי הסרק האלה, והמון טירטור של הורים וכאב לב.  אך כל אלה כבר מאחורינו.  

הבשורה המשמחת היא שאין לכל מהלכי הסרק האלה שיניים.
ראה את ניתוח "העבירה" בתפריט חוק ומשפט כדי ללמוד עד כמה המשרד הסתבך עם עצמו בעניין והמקרה הקלאסי של טירטור סאשה, פיסיקאי נורמטיבי מהישוב 
 

 

 

כאמור לעיל, נוהל חינוך ביתי שונה בחוזר מנכ"ל מאפריל 2009 והוא הנוהל התקף.

 לשם השוואה להלן חוזר מנכ"ל חינוך ביתי 2006  נוסח מלא
כפי שניתן לראות להלן, חלקים רחבים בחוזר 2006 אינם חוקים ואינם חוקתים.
תמצית  חוזר מנכ"ל סו/8(א), ד' בניסן התשס"ו, 2 באפריל 2006  סעיף זה מפרט את הנהלים לאישור בקשות הורים לחינוך ביתי, את התנאים לקבלת האישור, את דרכי הקשר עם ההורים ועם הילדים ואת דרכי הפיקוח על קיום הנהלים
מטרת הפרסום
א. התוקף: החל מ-2 באפריל 2006
ב. התחולה: כלל תלמידי מערכת החינוך הרשמי
ג. הסטטוס: החלפה
ד. חוזרים קודמים באותו נושא: : סעיף 3.1-15 בחוזר הוראות הקבע סג/2(א) - מבוטל.
התפוצה: מנהלי המחוזות, מנהלי בתי הספר וגני הילדים, עובדי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, המפקחים הכוללים, היועצים, הפסיכולוגים והקב"סים.
הגורם האחראי
א. שם היחידה: המינהל הפדגוגי
ב. בעל התפקיד: מנהל אגף א'-מוסדות חינוך
ג. מספר הטלפון: 02-5603274
2.. כללי

עמדת מערכת החינוך בישראל היא שמקומם של תלמידים בגיל חינוך חובה הוא במסגרות הלימוד הממוסדות. על רשויות החינוך - הרשויות המקומיות ומשרד החינוך - לעשות את כל האפשר כדי להתאים מסגרת לימודים הולמת לכל תלמיד. לפיכך תאושרנה בקשות לחינוך ביתי אך ורק במקרים שבהם אפשר להוכיח מעל לכל ספק שהבקשה להקניית חינוך ביתי נגזרת מתפיסת עולם מגובשת, השוללת חינוך במסגרת ממוסדת כלשהי, או שקיימות נסיבות יוצאות דופן, מיוחדות וחריגות ביותר, שבעטיין ההורים מבקשים שילדם לא ילמד במוסד חינוך מוכר. בכל מקרה מדובר בחינוך של ילדי משפחה אחת ולא בהתכנסות ילדי כמה משפחות יחד. חילוקי דעות או סכסוכים בין ההורים לבית הספר לא ישמשו עילה לאישור חינוך ביתי.

הסמכות לאשר או לא לאשר חינוך ביתי נתונה בידי שר החינוך על פי סעיף 5(ב) (1), (2) ו-(3) של חוק לימוד חובה, התש"ט-1949. השר אָצַל את סמכותו זו למנהל הכללי
3. הנהלים לחינוך ביתי
הורים המבקשים להקנות לילדם/יהם חינוך ביתי יפנו במועד הרישום הרשמי בקשה מנומקת בכתב, הכוללת פרטים מזהים של הילד והוריו, לקבלת פטור מחוק לימוד חובה ורשות למתן חינוך ביתי אל מנהל המחוז, עם העתק למנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית. במקביל ההורים מתבקשים לרשום את ילדיהם למוסד החינוכי שבו היו אמורים ללמוד ולציין בבקשתם כי הוגשה בקשה לפטור מחוק לימוד חובה ולאישור לחינוך ביתי.
כל הליכי הטיפול בבקשה יסתיימו עם תום שנת הלימודים שבה הוגשה הבקשה.
כל עוד לא נתקבל אישור לחינוך ביתי הילדים והוריהם חייבים בקיום הוראת חוק לימוד חובה וביקור סדיר ועל הילדים לבקר בבית הספר הרשמי או המוכר שאינו רשמי שנרשמו אליו מלכתחילה.
לבקשה תצורף תכנית לימודים שתכלול -
את פירוט התחומים/הנושאים שהילד ילמד בביתו;
את פירוט התוצרים הצפויים שאפשר יהיה ללמוד מהם שהלמידה אכן מתרחשת;
את פירוט האחראים להוראה (היינו מי ילמד את הילד בפועל).
במחוז שבו תוגש בקשה לחינוך ביתי ימנה מנהל המחוז ועדה שתורכב מבעלי התפקידים האלה: מנהל המחוז או נציגו, המחמ"ד - כאשר הדיון נוגע לתלמיד בחינוך הממ"ד, מפקח כולל שמונה על ידי המחוז כרפרנט לחינוך ביתי, מנהל בית ספר או סגן מנהל, פסיכולוג חינוכי או יועץ, הממונה על הביקור הסדיר, נציג הרשות המקומית, וכן חברים נוספים, על פי החלטת מנהל המחוז.

תפקיד הוועדה לוודא שהילד אכן יקבל חינוך ראוי שיאפשר לו תפקוד אישי וחברתי נורמטיבי גם בבגרותו. על הוועדה לקיים פגישת הכנה בנוכחות כל החברים שמטרתה דיון במסמכים שהוגשו על ידי ההורים ואישור ראשוני של תכנית הלימודים המוצעת על ידי ההורים.

לאחר מכן יבקר אחד מחברי הוועדה (המפקח הרפרנט לנושא במחוז, שיצרף אליו עפ"י שיקול דעתו חברים נוספים) בבית הורי הילד או במקום שבו יוקנה לו החינוך הביתי. מטרת הביקור בבית המשפחה או במקום שבו יתקיימו הלימודים היא לוודא כי אכן מתקיימים כל התנאים המאפשרים עמידה בתכנית המוצעת על ידי ההורים. בתום הביקור הביתי או במועד סמוך לו תיפגש הוועדה שוב בהרכב מלא לגיבוש המלצותיה. ההמלצה לאישור תלווה בלוח מועדים למעקב תקופתי ולבדיקת תוצרי הלמידה.
הוועדה תעביר את המלצותיה המנומקות אל המנהל הכללי, שהשר אצל לו את הסמכות לאשר או לדחות את הבקשה. החלטת המנהל הכללי תהיה סופית.
הודעה בדבר ההחלטה שנתקבלה תועבר בכתב לידיעת ההורים, מנהל המחוז ומנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית.
אם אושרה הבקשה לחינוך ביתי, תכלול ההודעה להורים את פירוט הדרישות והתנאים שעל ההורים לקיים, ובכלל זה שליטה במיומנויות יסוד כפי שפורטו בתכנית ההורים.
אם יבקשו הורים להחזיר את ילדיהם לבית ספר, הם ישולבו בכיתה המתאימה להם לאחר שיעמדו במבחן בהתאם לתכניות הלימודים ולסטנדרטים כפי שהם מפורטים באתר האינטרנט של האגף לתכניות לימודים.
האישור לחינוך ביתי יינתן בכל שנה לשנת לימודים אחת בלבד. ההורים יחזרו ויבקשו הארכת אישור לשנת לימודים נוספת במועד הרישום למוסדות החינוך. הארכת תוקף האישור מותנית בקבלת דוחות המעקב התקופתיים בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, ובכלל זה בדיקת תוצרי הלמידה. הדוחות יוגשו על ידי המפקח הרפרנט שימונה על ידי מנהל המחוז בכל מחוז לעקוב אחר יישום תכנית החינוך הביתי לגבי כל תלמיד במחוז שקיבל אישור לכך.
הוועדה תחזור ותמליץ לפני המנהל הכללי על הארכת תוקף האישור לחינוך ביתי לשנת לימודים נוספת, אם היא תשתכנע שהתכנית שהוצגה על ידי ההורים אכן הושגה. המלצה לביטול האישור תועבר אף היא אל המנהל הכללי.
מומלץ שיתקיים קשר בין הילד לבין בית הספר שבו הוא אמור היה ללמוד לצורך קבלת שירותים כגון שימוש בספרייה או במרכז המשאבים של בית הספר. תינתן לילד אפשרות, אם רצונו בכך, להשתתף בפעילויות חברתיות של בית הספר. ההשתתפות מותנית בהסכמת מנהל בית הספר. הסכמה כזו תתקבל בכל מקרה לגופו ולאחר שההורים יוודאו שהילד מבוטח בתכנית לביטוח מפני תאונות המקובלת במערכת החינוך.
הורים שאושר לילדם חינוך ביתי יוודאו שהילד יקבל שירותי בריאות שהוא זכאי להם בתוקף חוק הבריאות הממלכתי, כגון חיסונים. האחריות להבטחת קבלת השירות היא על ההורים. עליהם לפנות אל לשכת הבריאות המחוזית באזור מגוריהם לקבלת המידע בנושא זה.
ביטוחים מכל סוג שהוא לגבי ילד שיאושר לו חינוך ביתי הם באחריות ההורים.
אישור הבקשה לחינוך ביתי אינו מחייב את המשרד או כל גורם ציבורי אחר במימון תכנית הלימודים הביתית או בכל מימון אחר.

השלב הבא במדריך א-ב בחינוך ביתי:  לפרוס כנפים ולעוף גבוה - אנחנו ממריאים
+ שלח משוב
תנאי הגלישה באתר א-ב בחינוך ביתי מחייבים  אתיקת האתר  
האמור באתר אינו מהווה ייעוץ משפטי, רפואי, פסיכולוגי ו/או אחר, ואינו מחליף התייעצות.
כל הזכויות שמורות ליפה גל 2006-2012 ©

http://www.ab-lifeschooling.com/  

 הפוך לעמוד הבית

הוספה למועדפים

[חזור למעלה]

lifeschooling  א-ב בחינוך ביתי |  "כל אדם כשיר לזכויות ולחובות מרגע היוולדו ועד ליום מותו" 

 


לייבסיטי - בניית אתרים