חינוך ביתי
כישורי חיים
ברוכים הבאים
לאתר
א-ב בחינוך ביתי

קבע כדף הבית

א-ב בחינוך ביתי דף הבית

חינוך וכסף א-ב בחינוך ביתי

א-ב  בחינוך ביתי - כתבו אלינו

חינוך ביתי חגים ומועדים לשמחהמה זה חינוך ביתי?מדריך חינוך ביתיאיך לומדים בחינוך ביתיצורות וצבעים חינוך ביתידפי צביעה מכוניות רכבות מטוסיםיצירה ילדים יוצרים קטנטנים הגיל הרך א-ב בחינוך ביתיילדים חינוך ביתיא-ב  בחינוך ביתי דף הבית לייף מרקט יריד קניות  שופינג משפחתי

חזון א-ב בחינוך ביתי

ניווט ויזואלי באתר: מח ימני שמע ישראל בובות צביעה ויצירה חזון חינוך ביתי פניה להורים חינוך ביתי דע זכויותך בחינוך כישורי חיים lifeschooling

שופיניג א-ב לייף מרקט


התחברות לחברים


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


תאריך ושעה
 

דף הבית >> משרד החינוך - המונופול בקריסה >> המשרד והחינוך הביתי >> משרד החינוך והחינוך הביתי
 

חוזר משרד החינוך 2006 בנושא חינוך ביתי 

א-ב במשפט מנהלי: אין לה לרשות אלא מה שניתן לה מכח דין"

משרד החינוך הכיר בחוקיות החינוך הביתי באוקטובר 2002 היום שבו הפיק את חוזר המנכ"ל הראשון, אולם אליה וקוץ בה. המשרד הנפיק חוזר מנכ"ל שיש בו כשל חמור בנסיון לאיין בכח את החינוך הביתי, כולל התבטאות חריפה וחסרת תקדים של גוף שילטוני כעולה מראיון שהעניקה ד"ר זיילר אילנה ז"ל בשנת 2004

*
עם פירסום חוזר המנכ"ל הקים משרד החינוך 5 ועדות לחינוך ביתי ואייש אותן ב 8 איש בכל ועדה קרי 40 איש הוקצו לטפל בסוגייה.. הועדות אוישו ע"י קצינת ביקור + מפקחת של קצינת הביקור + המפקח על המפקחת של קצינת הביקור+ מפקחת ממשאד החינוך + מנהל בית ספר בדימוס + יו"ר הועדה, אף אחד מהם לא הוכשר לדעת אפילו מה זה חינוך ביתי במאקרו.
*
בדיעבד התברר שלא מדובר על פעולה בתום לב של משרד החינוך אלא בועדה שכל התכלית והיעוד שלה הוא "להלחם בתופעה כדי שהיא לא תתרחב", ריכוז הנושא בידי 
קציני ביקור אשר התפקיד שלהן במערכת נוגד את הרציונאל של חינוך ביתי, ויצירת הפרוצדורה הלוליאנית על פיה ועדה של 8 איש מנסה לבצע סלקציה בין הורים בנושא מרכזי בזכויות אדם, כשירות ההורה להיות עם הילד שלו, עם צורך לצאת בהחלטה האם לקבל או לשלול את ברירת המחדל בחיים, האם הורה מוכן להעביר את האחריות על חינוך הילד שלו לצד ג'. ועדת חינוך ביתי אמורה להעביר את ההחלטה שלה למפקחת מחוזית, אשר אמורה להעביר את ההחלטה למנהלת המחוז, אשר אמורה להעביר אותה אישית למנכ"ל משרד החינוך (!) עם כל הניירת כדי שהלה יבדוק האם הוא מאשר או דוחה חינוך ביתי, ואם אישר,
הוא שולח
מכתב שהוא אוקסימרון:
"אני מנכ"ל משרד החינוך אשר שר החינוך העביר אליו את סמכותו, החלטתי לפטור אותך לחלוטין ממשרד החינוך, אבל אני מפקח עליך" במצב זה, משרד החינוך מפעיל פרשנות משפטית לא מנומקת ולא עומדת במבחן ההגיון לעניין עצם הגדרת החינוך הביתי, אך חמור מכך  פועל שלא כדין ביצוע התניה ע"י חוזר מנכ"ל על חוק מפורש: סעיף 2 בחוק הפיקוח.

*
הפרוצדורה המתוארת לעיל, והתנהלויות החמורות להפליא של ועדות חינוך ביתי שפעלו בין הפטיש לסדן, שכן מחד הן קיבלו הנחיה מפורשת לא לאשר חינוך ביתי אך בלי להודיע להורים שיש הנחיה סמויה כזאת, ומנגד, היה רצון לכאורה לסייע להורים, והפתרון היצירתי לסייע להורים לטובתם לכאורה (מנסיון, בטח מנסיון) פעל כדלקמן:
ועדות חינוך ביתי, שלחו לצורך המלצה למפקחת המחוז אשר תמליץ למנהלת המחוז אשר תעביר למנ"כל הקולחוז, רוטינית ילדים לבצע מבחן טובה הכולל מתן רטלין, [ההורים לא התלוננו ואנחנו לא ידענו שמבחן טובה כולל מתן ריטלין] ו/או שלחו ילדים להביא אישור מפסיכולוג שהילד סובל מחרדה ו/או ממריעין בישין אחר, והכל תוך ביצוע מבחן אי-קיו בניוגד לחוק הגנת הפרטיות תחת הכותרת "איבחון פסיכו-דידקטי" כדי שיהיה "לועדה קל לאשר חינוך ביתי", כל הנ"ל כתוב שחור ע"ג לבן בטפסים רישמים לחלוטין של משרד החינוך, וממעטים לכאורה מערך המבוא בחוזר המנכ"ל, מבוא אשר סותר את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ופוגע בהורים וילדים.
*
ניתוח פוסט-מורטום של הנושא, העלה מהאוב את דברי ד"ר זיילר אילנה ז"ל, האישה מאחרי ניסוח נהלי משרד החינוך בנושא חינוך ביתי מ 2004 למעריב, אשר מודה בלי כחל וסרק ובפה מלא, שהיו הנחיות לא לאשר חינוך ביתי.ראה בהמשך.

אולם החיים כמו החיים חזקים יותר מביורוקרטיה ופקידים החשיבות העצומה של חוזר המנכ"ל 2002 אינה נוסעת מתוכנו אלא רק בעצם הפקתו.
שכן
ביום שבו המשרד הנפיק את חוזר המנכ"ל, המשרד הכיר דה-פאקטו בחוקיות החינוך הביתי. במקרה דנן, היה על משרד החינוך לדעת שמבחינה משפטית, סעיף 2 לחוק הפקוח, מונע ממשרד החינוך אפשרות כל-שהיא לפקח על החינוך הביתי, מבנה מערכת המשפט בישראל אינו מאפשר לבצע התניה על חוק מפורש, באמצעות חוזר מנכ"ל.
יתר על כן, הערך החוקתי של כבוד האדם וחירותו אינו מס שפתים, אלא מכשיר משפטי רב עוצמה, בית המשפט בישראל הכיר בערך נזיקי ובפיצוי כספי בתביעה נזיקית כנגד משרד החינוך בפגיעה בערך השיוויון. א-ב בחינוך ביתי מאפשר לכל הורה אשר ניזוק ממסלול ועדות חינוך ביתי לפנות אליו.

חוזר מנכ"ל אפריל 2006 המקושר לעיל,היה אמור לכאורה, לתקן את עיוותי חוזר מנכ"ל 2002, אולם בפועל הוא ביצע תיקון סמנטי בלבד.
הלך הרוח של המשרד כעולה מדברי הד"ר זיילר אילנה ז"ל יו"ר הוועדות לניסוח נהלי משרד החינוך 2002 ו 2006 בחוזרי מנכ"ל.

כך היה בשנת 2004:
"חלק לא קטן מהמשפחות המחנכות את ילדיהן בבית עושות זאת ללא אישור ממשרד החינוך. במשרד מודעים זה כמה שנים לתופעה. ב-96' הוקמה ועדה שבדקה את הנושא וגיבשה עקרונות, וב-2002 יצא חוזר מנכ"ל שקבע קריטריונים, נוקשים במיוחד, למתן אישור לחינוך ביתי. בשנת הלימודים הקודמת ניתן האישור ל-52 תלמידים בלבד. "מדובר בתופעה שולית, והמערכת עושה ככל שביכולתה כדי שהיא לא תתרחב", אומרת ד"ר אילנה זיילר, מנהלת אגף א' מוסדות חינוך במינהל הפדגוגי במשרד החינוך ומי שעמדה בראש הוועדה שקבעה נהלים לחינוך הביתי. "עמדת משרד החינוך היא שמקומם של תלמידים במסגרות הלימוד המסודרות, ואנחנו עושים הכל כדי להתאים את מסגרות הלימוד לכל תלמיד. יחד עם זאת, שרת החינוך יכולה לאשר בקשות לחינוך ביתי, במקרים חריגים בהם מוכח שהסיבה היא תפישת עולם השוללת חינוך במסגרות הקיימות, או שיש נסיבות יוצאות דופן וחריגות, שבגללן הילד לא יכול ללמוד בבית הספר".בבקשה לאישור, נדרשים ההורים לפרט מהם תחומי הלימוד שאותם ילמד הילד בבית ומי ילמד אותו, ולהתחייב שיעבור מדי שנה מבחן של משרד החינוך. האישור ניתן לשנה אחת ויש להאריכו. משפחות שלא שולחות את ילדיהן לבית הספר ללא אישור, זוכות, לדברי ד"ר זיילר, לביקורים של קצין ביקור סדיר, כשהסנקציה היא העמדה לדין. בשטח, לא הועמדה עד
היום אף משפחה לדין".

כך היה בשנת 2005

(22.08.05, 13:35) Y-NET "ברוב המקרים, כמקובל גם בעולם, אין שום סיבה שילד לא יימצא במערכת החינוך הממסדית", אומרת מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך, אילנה זיילר ז"ל. "משפחות שלא מצהירות עוברות על החוק ויש עונש על כך שלא שולחים ילדים לבית הספר. רק במקרים בודדים וקיצונים, שרת החינוך מעניקה פטור". ...לדברי זיילר: "החשש הכי גדול שלנו הוא שהילד יגדל להיות אדם א-סוציאלי. לא ידע קרוא וכתוב ועשוי ליפול למעמסה על המדינה כי הוא לא יתקבל לצבא או לשוק העבודה",הפתרון של המערכת, לדבריה, הוא מבדקים שונים שעל המשרד לבצע בכל שנה על מנת לעקוב אחר הידע של אותם ילדים.

*

כך בשנת 2006:- "מודה ועוזב, ירוחם".
11.05.06
ידיעות אחרונות מתאריך 11.5.06 אסף.ז
"השינוי העיקרי הוא, שאנחנו באים לקראת הורים שקיבלו החלטה אמיצה וקשה, לקחת את משימת החינוך לידיהם", אמרה ד"ר אילנה זיילר (ז"ל א-ב)  מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי. "בנוסף לביטול המיצ"ב,
החלטנו לא לשלוח אליהם קציני הביקור הסדיר מאחר עוברים על החוק.

אנשי החינוך הביתי מדלגים על בקשות האישור והועדות את הטעמים לכך, ניתן לראות בפרק ההיסטוריה של החינוך הביתי בישראל.

המשך ניתוח מפורט בסוגיה זאת ניתן למצוא תחת כותרת חוק באתר.

 


Go Back  Print  Send Page
תנאי הגלישה באתר א-ב בחינוך ביתי מחייבים  אתיקת האתר  
האמור באתר אינו מהווה ייעוץ משפטי, רפואי, פסיכולוגי ו/או אחר, ואינו מחליף התייעצות.
כל הזכויות שמורות ליפה גל 2006-2012 ©

http://www.ab-lifeschooling.com/  

 הפוך לעמוד הבית

הוספה למועדפים

[חזור למעלה]

lifeschooling  א-ב בחינוך ביתי |  "כל אדם כשיר לזכויות ולחובות מרגע היוולדו ועד ליום מותו" 

 


לייבסיטי - בניית אתרים